Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek Mijn kind Vaccinaties RVP  Meningokokkenvaccinatie ACWY

Meningokokkenvaccinatie voor jongeren

Eind 2018 kregen jongeren die tussen 1 mei en eind december 2004 zijn geboren een uitnodiging via de post voor de meningokokkenvaccinatie. In 2019 kregen jongeren die ouder zijn (tot 18 jaar) deze uitnodiging ook. Het ging om de groepen jongeren die geboren zijn tussen 1 januari en 1 mei 2004 of in de jaren 2001 of 2002 en jongeren die geboren zijn in 2003 of 2005. Jongeren die de vaccinatie hebben gemist krijgen de kans deze in te halen. Het RIVM stuurt ze informatie hierover via de post. Ook in het voorjaar van 2020 krijgt een nieuwe groep jongeren een uitnodiging voor deze vaccinatie.
Deze vaccinaties geven we op ons consultatiebureau in de gemeente waar je woont (daar vind je ook de vaccinatiedata en de leeftijdsgroepen die een uitnodiging krijgen).

Heb je vragen over de meningokokkenvaccinatie voor jongeren? Op de website van het RIVM vind je veelgestelde vragen en antwoorden en een duidelijk filmpje of ga naar de speciale campagnewebsite deelditnietmetjevrienden.nl.

Je kunt je vragen ook aan ons stellen door GGD IJsselland te bellen of door binnen te lopen tijdens een inloopspreekuur op een consultatiebureau bij jou in de buurt.