U bevindt zich op: Scholen & kindercentra  Inspectie hygiene en veiligheid

Inspectie hygiëne en veiligheid

GGD IJsselland inspecteert alle basisscholen en kindercentra in de regio. Dit doet de GGD in opdracht van de gemeenten. 

Inspecties basisscholen

De GGD inspecteert alle basisscholen in regio 1x per 4 jaar. Deze inspectie van de GGD heet 'Gezond en fris'. Tijdens dit bezoek onderzoekt de inspecteur:

 • de hygiëne;
 • de ventilatie;
 • de schoonmaak. 

De GGD-medewerker bekijkt de school en de lokalen en gaat in gesprek met de directeur en leerkrachten. De situatie in school vergelijken we met de landelijk geldende normen en richtlijnen.

Inspecties kindercentra

De GGD inspecteert elk jaar:

 • kinderdagverblijven;
 • peuterspeelzalen;
 • gastouderopvang;
 • buitenschoolse opvang (BSO).

Tijdens de inspectie kijkt de GGD naar:

 • het aantal medewerkers op de groep;
 • positieve sfeer voor de ontwikkeling van kinderen;
 • veiligheid;
 • hygiëne;
 • onderwijs in de peuterspeelzaal (alleen als deze subsidie krijgt van de gemeente). 

De GGD controleert tijdens een inspectie of de kinderopvang zich aan de regels houdt. Hoe de GGD dit doet, leest u in de brochure ‘Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang’.

De GGD maakt van iedere inspectie een rapport. Deze rapporten zijn openbaar. De rapporten kunt u bekijken op de school of op het kindercentrum. Rapporten van de kindercentra zijn ook te vinden op de website van het landelijk register kinderopvang