Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaringen

In de toegankelijkheidsverklaringen staat in hoeverre onze websites en applicaties aan de toegankelijkheidseisen voldoen.

IJssellandscan

Voor de IJssellandscan zijn de eerste maatregelen genomen ten aanzien van de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Wij zijn bezig om de afwijkingen op de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 op niveau AA op te pakken met onze webredactie. In de toegankelijkheidsverklaring kun je hier meer informatie over lezen. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.ijssellandscan.nl.

Mijn kinddossier

MIjn kinddossier voldoet momenteel volledig aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. In de toegankelijkheidsverklaring kun je hier meer informatie over lezen. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website mijnkinddossier.nl.

Jouw GGD

De applicatie JouwGGD voldoet momenteel gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Wij zijn bezig om de afwijkingen op de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 op niveau AA op te pakken met onze webbouwer en de webredactie. In de toegankelijkheidsverklaring kun je hier meer informatie over lezen.  Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website jouwggd.nl

GGD Leefomgeving

De applicatie GGD Leefomgeving heeft de eerste maatregelen genomen om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Wij zijn bezig om de afwijkingen op de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 op niveau AA op te pakken met onze webbouwer en de webredactie. In de toegankelijkheidsverklaring kun je hier meer informatie over lezen.  Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website ggdleefomgeving.nl

Zorgmail

De beveiligde mailviewer van Zorgmail voldoet momenteel gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Het voldoen aan digitale toegankelijkheid van applicatie wordt afgevangen binnen de norm NTA7516 voor het versturen van veilige email. Voor deze norm is Zorgmail gecertificeerd. Er is echter geen onderzoeksrapport van de inspectie beschikbaar gesteld. In de toegankelijkheidsverklaring kun je hier meer informatie over lezen. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://viewer.zorgmail.nl/.

Jij en je gezondheid

De vragenlijst applicatie Jij en Je gezondheid voldoet momenteel gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Wij zijn bezig om de afwijkingen op de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 op niveau AA op te pakken met onze webbouwer en de webredactie. In de toegankelijkheidsverklaring kun je hier meer informatie over lezen. Of bekijk het volledige onderzoeksrapport van de inspectie. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website jijenjegezondheid.nl/.

Groeigids

De Groeigids applicatie (mobie) voldoet momenteel gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Verbeteringen om de afwijkingen op de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 op niveau AA op te pakken worden landelijke afgestemd met de GGD GHOR, de webbouwer en de webredactie. In de toegankelijkheidsverklaring kun je hier meer informatie over lezen.  Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de Groeigids applicatie (mobiel) groeigids.nl 

Veilig tatoeëren en piercen

De applicatie veilig tatoeeren en piercen voldoet momenteel niet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Er is een melding gemaakt bij het RIVM om verbeteringen op te pakken ten aanzien van de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 op niveau AA. In de toegankelijkheidsverklaring kun je hier meer informatie over lezen. Er is geen onderzoeksrapport van een inspectie beschikbaar. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://veiligtatoeerenenpiercen.nl.

Enalyzer

De status van deze website is: A - voldoet volledig. De onderzoeksvragenlijst applicatie Enalyzer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de uitgevoerde rapportage blijkt dat aan alle toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA is voldaan. In de toegankelijkheidsverklaring kun je hier meer informatie over lezenDeze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://surveys.enalyzer.com/ 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.