Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Boeren in beeld

Samen aan de slag voor boerenwelzijn

Met het project Boeren in beeld wil GGD IJsselland een bijdrage leveren aan het versterken van de mentale gezondheid en preventie van suïcide onder agrariërs. Het project bestaat uit twee onderdelen: het doen van onderzoek en het ontwikkelen van activiteiten.

Het project Boeren in beeld is een vervolg op het onderzoek Boeren aan het woord (GGD IJsselland, 2020). Vanuit dit onderzoek werd duidelijk dat boeren in toenemende mate psychische druk ervaren en dat zij de weg naar de hulpverlening vaak niet weten te vinden, of daar niet de aansluiting vinden waar zij naar op zoek zijn.

Onderzoeken en activiteiten

In het project Boeren in beeld zoekt GGD IJsselland naar inzichten om de kloof tussen de agrarische sector en de psychosociale hulpverlening te verkleinen. Dit doen we met behulp van zogenaamd participatief actieonderzoek. Participatief actieonderzoek is kwalitatief onderzoek, waarmee informatie en inzichten worden verzameld die tegelijkertijd aanzetten tot actie. We doen het project samen met agrariërs en zorgprofessionals. 

Met de nieuwe inzichten uit het onderzoek en de al bestaande inzichten zoeken we vervolgens naar laagdrempelige hulpverleningsactiviteiten en het borgen van duurzame aandacht voor de mentale gezondheid van de agrariërs. Ook dit doen we samen met het netwerk.

Deelname

Voor deelname aan het onderzoek worden de komende periode agrariërs en zorgprofessionals in de regio IJsselland benaderd om mee te doen.

Resultaten

Het project loopt tot september 2024. De resultaten van het project worden in het najaar van 2024 verwacht.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderzoek? Mail dan naar boereninbeeld@ggdijsselland.nl

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.