Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: ProfessionalsZorginstellingen Toezicht Wmo

Toezicht Wmo

De toezichthouders Wmo van GGD IJsselland voeren namens alle gemeenten in IJsselland het toezicht uit op de naleving van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Ze doen dit op basis van proactieve en signaalgestuurde onderzoeken, maar ook op basis van onderzoeken naar aanleiding van meldingen van incidenten en calamiteiten.

Calamiteit of geweldsincident melden

Zorgaanbieders moeten een calamiteit die en/of geweldsincident dat te maken heeft met een voorziening melden bij GGD IJsselland. Meer informatie over het melden van een calamiteit of geweldincident vind je op deze webpagina.

Klachten en signalen

Maak jij je zorgen over de kwaliteit van zorg? Dan kun je hierover een signaal afgeven bij de desbetreffende gemeente. Een klacht kun je indienen bij de zorgaanbieder. De toezichthouders Wmo kunnen, op verzoek van een gemeente, een onderzoek starten.

Werkwijze Toezicht Wmo

Informatie over de werkwijze van Toezicht Wmo vind je op deze webpagina.

Openbaarmaking rapporten Toezicht Wmo

Het openbaarmakingbeleid van de toezichthouder Wmo houdt in dat rapporten, die zijn opgemaakt na toezichtbezoeken aan zorgaanbieders, op de website van GGD IJsselland worden geplaatst. De toezichthouder van GGD IJsselland volgt deze werkwijze sinds 1 april 2020. Het gaat om rapporten die zijn opgemaakt naar aanleiding van signaalgestuurd toezicht en proactief toezicht. Meer informatie en publicaties vind je op deze pagina.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.