U bevindt zich op: Professionals Zorginstellingen  Publieke gezondheidszorg asielzoekers

Publieke gezondheidszorg asielzoekers

GGD IJsselland voert voor asielzoekers, net als voor alle inwoners in IJsselland, taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Denk aan:

 • infectieziektebestrijding; 
 • inspecties hygiëne en veiligheid;
 • jeugdgezondheidszorg;
 • maatschappelijke zorg; 
 • seksuele gezondheidszorg en
 • TBC-screenings.

Hiernaast heeft de GGD een taak in de 

 • coördinatie in de zorgketen en
 • gezondheidsbevordering asielzoekers.

Coördinatie in de zorgketen

De GGD is verantwoordelijk voor de coördinatie in de lokale zorgketen. Het doel hiervan is om de samenhang en samenwerking tussen de publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA) en de dienstverlening van andere lokale (zorg)ketenpartners te bevorderen en te bestendigen. De GGD heeft daarbij een verbindende rol.

Gezondheidsbevordering asielzoekers

Gezondheidsbevordering asielzoekers gebeurt door het geven van groepsvoorlichtingen op de asielzoekerscentra over verschillende thema’s, zoals:

 • gezondheidszorg in Nederland;
 • opvoedingsondersteuning; 
 • seksuele gezondheid en
 • stress-reductie.

De gezondheidsbevorderaars PGA werken met mensen uit andere culturen. Transcultureel werken en interculturele communicatie vormen een basis van hun werk. Ze werken met sleutelpersonen uit verschillende gemeenschappen (community-based werken). En ze hebben specifieke kennis in begeleiding van besneden vrouwen en voorlichtingsvaardigheden ter voorkoming meisjesbesnijdenis (ook wel: vrouwelijke genitale verminking (VGV)).

De gezondheidsbevorderaars PGA krijgen vragen van verschillende professionals zoals:

Vrouwelijke Genitale Verminking

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) wordt ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. Het is verboden in Nederland, maar toch komt het nog voor. GGD IJsselland en GGD Noord en Oost Gelderland werken samen in de preventie tegen meisjesbesnijdenis en de zorg voor vrouwen die reeds besneden zijn. Zo wordt er cultuur sensitieve voorlichting op AZC’s gegeven, is er een nazorgspreekuur voor besneden vrouwen en worden vrouwen wanneer nodig doorverwezen voor professionele nazorg. Lees meer...