Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Over de GGD  Dit doet GGD IJsselland

Dit doet GGD IJsselland

Iedereen heeft wel eens te maken gehad met de GGD. Bijvoorbeeld voor een inenting voor een verre reis of tijdens het bezoek aan de schoolarts. Maar we doen veel meer! 

Beleidsadvisering aan gemeenten

Gemeenten kunnen veel doen om de gezondheid van hun inwoners te verbeteren. GGD IJsselland helpt gemeenten hierbij. Zo doet ons team Beleidsadvies en Onderzoek (B&O) onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van inwoners in de regio IJsselland. Met deze onderzoeksgegevens adviseren wij onder andere gemeenten over hun lokale gezondheidsbeleid.

Forensische zorg

Gemeenten, politie en justitie kunnen dag en nacht een beroep doen op onze forensisch artsen. Bijvoorbeeld voor:

 • de medische behandeling van een arrestant;
 • het maken van een letselbeschrijving;
 • het afnemen van een bloedproef;
 • een lijkschouw bij een vermoeden van niet-natuurlijke dood. 

Gezondheidsbevordering

Net als de GGD, vinden gemeenten het belangrijk om gezond gedrag van de inwoners te bevorderen. Daarom werken wij samen met de gemeente en met organisaties in de wijk. Ook ontwikkelen we campagnes om een gezonde leefstijl te bevorderen.

Infectieziektebestrijding

Wij werken aan het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten. Wij doen dit door:

 • vaccinaties te geven;
 • bron- en contact-opsporing;
 • onderzoek naar infectieziekten;
 • voorlichting en advies aan de inwoners te geven;
 • uitvoeren van landelijk beleid bij een grote infectieziekte-uitbraak.

Inspectie hygiëne en veiligheid

Onze collega's van de technische hygiënezorg controleren en adviseren over hygiëne en veiligheid. Dit doen zij bij vergunningplichtige instellingen, zoals:

 • Tattoo- en piercingshops
 • Permanente make up studio’s;
 • Seksbedrijven.

Maar ook bij opvanglocaties voor vluchtelingen. Een hygiënische en veilige werk- of leefomgeving helpt bij het voorkomen van infecties. Zo worden klanten of bewoners minder snel ziek.

Inspectie kindercentra

Het team Toezicht van GGD IJsselland inspecteert alle kinderopvangcentra in de regio IJsselland. Het is belangrijk dat het daar gezond en veilig is. Dit doet de GGD in opdracht van de gemeenten. De GGD inspecteert:

 • Kinderdagverblijven;
 • Peuterspeelzalen;
 • Gastouderopvang;
 • Buitenschoolse opvang (BSO).

Jeugdgezondheidszorg

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland volgt de gezondheid van kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij:

 • komen op bezoek om kennis te maken na de geboorte van een kind;
 • doen bij baby’s de gehoortest en hielprik;
 • volgen de groei en ontwikkeling van kinderen op het consultatiebureau;
 • ondersteunen ouders in de opvoeding van hun kinderen;
 • onderzoeken de gezondheid van kinderen in de basisschoolleeftijd;
 • onderzoeken de gezondheid van jongeren in het voortgezet onderwijs (tweede en vierde klas);
 • geven advies aan scholen over het gezondheidsbeleid.

Maatschappelijke zorg

Er zijn mensen die geestelijke of andere zorg nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen. In hun levens spelen veel problemen, zoals psychiatrische klachten, verslaving, vervuiling, schulden of verlies van huisvesting. Als er niets gebeurt, glijden ze langzaam af. Vaak hebben mensen in de buurt daar ook last van. Hulpverleners proberen deze mensen zo goed mogelijk te helpen. De GGD coördineert en voert de hulpverlening uit.

Ga naar pagina Maatschappelijke Zorg

Milieu en gezondheid

Heb je gezondheidsklachten die te maken kunnen hebben met de leefomgeving? Of heb je vragen over milieu en gezondheid? Bijvoorbeeld over asbest, bodemvervuiling, geluidhinder, luchtvervuiling en verkeer. Of over slecht geventileerde scholen, kinderdagverblijven of woningen. Dan kunnen wij:

 • informatie geven;
 • risico’s beoordelen;
 • onderzoek doen;
 • adviseren.

Wij adviseren ook bij milieurampen en branden waarbij gevaarlijke stoffen ontstaan.

Rampen en crises

GGD IJsselland heeft een rol in de geneeskundige hulpverlening bij een crisis of ramp. Wij kunnen tijdens zo’n situatie verantwoordelijk zijn voor:

Reizigerszorg

Voor vakantie, studie of werk een reis boeken? GGD Reizigerszorg bezoeken! Onze deskundige medewerkers geven vaccinaties. Ook krijg je een persoonlijk advies over maatregelen om gezond en veilig op reis te gaan. Maak online een afspraak of bel 088 - 443 06 33. Kijk voor meer informatie bij Op reis

Rijksvaccinatieprogramma

De overheid bepaalt tegen welke ziekten kinderen van 0 tot 13 jaar worden ingeënt. Het doel is hen te beschermen tegen de meest voorkomende kinderziekten. De ouder/verzorger ontvangt de informatie van het RIVM over de vaccinaties. GGD IJsselland geeft de vaccinaties. Dat doen wij voor kinderen van 0 tot 4 jaar in het consultatiebureau en voor schoolgaande kinderen op georganiseerde momenten in de verschillende gemeenten in IJsselland. Kijk voor meer informatie en data op onze webpagina over het Rijksvaccinatieprogramma.

Seksuele gezondheid

Een belangrijke taak van GGD IJsselland is het voorkomen, signaleren en bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Binnen het team seksuele gezondheid is er een onderdeel preventie (voorkoming) en curatie (bestrijding). Het onderdeel preventie biedt trainingen, advies en materialen aan professionals. Speciaal voor jongeren tot 25 jaar hebben wij het Sense spreekuur. Bij curatie worden soa testen afgenomen en wordt informatie en advies over seksuele gezondheid gegeven.

Toezicht Wmo

GGD IJsselland houdt toezicht op de zorgaanbieders die cliënten ondersteunen vanuit de Wmo. De letters Wmo zijn een afkorting van ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’. Wij doen dit voor alle 11 gemeenten in onze regio. De GGD-toezichthouder Wmo is onafhankelijk en informeert de gemeenten over de kwaliteit van de zorgaanbieders. Je kunt geen klacht indienen bij de GGD-toezichthouder. Dit doe je bij de gemeenten zelf. Ben je zorgaanbieder? Dan ben je verplicht een calamiteit of geweldsincident te melden bij de GGD-toezichthouder.

Tuberculosebestrijding

Wij onderzoeken mensen op TBC (tuberculose). Als dat nodig is, behandelen en begeleiden wij patiënten. Wij onderzoeken altijd waar de besmetting is begonnen. Ook geeft GGD IJsselland advies. We geven uit voorzorg behandelingen aan mensen die een besmetting met TBC hebben opgelopen, maar zelf nog niet ziek zijn.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.