Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Professionals (Huis)artsen  Forensische geneeskunde

Forensische geneeskunde

Bij de GGD werken artsen die gespecialiseerd zijn in forensische geneeskunde, ook wel gerechtelijke geneeskunde genoemd. De forensische artsen van de GGD treden op als gemeentelijk lijkschouwer en geven medische zorg en advies in opdracht van politie en justitie.

Wat doet de forensisch arts?

  • Afnemen van bloedproeven;
  • Arrestantenzorg;
  • DNA-test uitvoeren;
  • Letselonderzoek en letselrapportages;
  • Lijkschouw / gemeentelijk lijkschouwer (bijvoorbeeld bij ongeval, lijkvinding of euthanasie);
  • Psychiatrische beoordeling bij arrestanten en passanten;
  • Sporenonderzoek (bijvoorbeeld bij zedenzaken).

Forensisch Medische Expertise voor Kinderen

Een specialisatie binnen het forensisch medisch onderzoek is Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK). Bij een vermoeden van lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik is het belangrijk het lichamelijk letsel bij een kind zo snel mogelijk vast te leggen en te beoordelen. Een nauwkeurige beschrijving van het letsel voorkomt dat er onduidelijkheid ontstaat over de aard, de ernst en het herstel van het opgelopen letsel. In regio Oost-Nederland werken de vijf GGD'en samen. Onze forensisch artsen FMEK, ondersteund door forensisch verpleegkundigen, zijn onafhankelijk en opgeleid om letsel die mogelijk het gevolg zijn van kindermishandeling helder te beschrijven en te duiden. Dit doen zij in opdracht van Politie, Justitie of Veilig Thuis door heel regio Oost-Nederland.

Meer informatie over FMEK

Lees meer over het FMEK programma op de website van GGD GHOR Nederland: themapagina FMEK. Of bekijk de animatievideo van GGD GHOR Nederland via Youtube. Hierin wordt uitgelegd wat FMEK is, door wie FMEK wordt uitgevoerd en met welke partijen er wordt samengewerkt. 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.