Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Gemeenten Gezonde gemeente  GALA en IZA

GALA en IZA

Nederland staat voor een grote opgave. De focus verschuift van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. We willen voorkomen of uitstellen dat mensen ziek worden, vereenzamen of mentale klachten ontwikkelen en de instroom in (duurdere) zorgvoorzieningen beperken. Daarvoor hebben gemeenten akkoorden gesloten met de rijksoverheid, zorgverzekeraars, zorgpartijen en GGD’en.

Gezond en actief leven

De ambitie is een gezonde generatie in 2040, met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, wonen en werken in een gezonde leefomgeving. Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) bouwen gemeenten, rijksoverheid, zorgverzekeraars en GGD’en aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis.

De basis is een gezamenlijke visie op gezondheidsbeleid zoals beschreven in de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024.

Samenwerken vanuit een integrale benadering van preventie en een brede blik op gezondheid. Dit betekent aandacht hebben voor de achterliggende factoren die invloed hebben op gezondheid. Ook de 11 gemeenten in de regio IJsselland werken samen met hun inwoners, lokale en regionale partners, GGD IJsselland en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Salland zorgverzekeraar aan de doelen uit het GALA.

Integraal Zorg Akkoord

Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) werken veel verschillende partijen samen om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Ook in de regio IJsselland maken zorgverzekeraars en gemeenten -op basis van een regiobeeld-  plannen en samenwerkingsafspraken, zoals over de inrichting van ketenaanpakken en een preventie-infrastructuur voor professionals.

Rol GGD IJsselland

Bevorderen van gezondheid als uitgangspunt betekent versterken van preventie. GGD IJsselland staat daarmee midden in deze ontwikkelingen. Als procesbegeleider, adviseur, uitvoerder, onderzoeker, kennispartner of coördinator ondersteunen we gemeenten met de uitwerking van de akkoorden. Dit doen we lokaal en in regionale samenwerkingsverbanden met Zilveren Kruis, Salland zorgverzekeraar, zorg- en welzijnspartijen.

Het sluit nauw aan bij de gezamenlijke ambitie van de 11 gemeenten en GGD IJsselland, die is beschreven in de bestuursagenda 2023-2027 Samen Gezond Leven.

Heb je vragen over wat GGD IJsselland voor je kan betekenen neem dan contact op met Marja de Jong, adviseur publieke gezondheid, email: m.de.jong@ggdijsselland.nl

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.