Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Home Maatschappelijke Zorg

Meldpunt Maatschappelijke Zorg

Soms lopen mensen vast maar vragen ze geen hulp. Bijvoorbeeld als mensen (ernstige) psychische problemen of een verstandelijke beperking hebben. Iemand kan daardoor veel moeite hebben met dagelijkse klusjes als het openen van post. Of iemand komt door verslaving in een sociaal isolement terecht en is daardoor niet bereikbaar. Maar er kan ook sprake zijn van schulden of dakloos zijn. Of mensen vertonen verward gedrag.

Wanneer melden?

Maak je je ernstig zorgen over iemand in je omgeving? Krijg je geen contact met deze persoon? Ken je iemand die in een sterk vervuilde woning leeft? Toont iemand verward gedrag? Is iemand dakloos? Of denk je dat iemand verplicht psyschische hulp nodig heeft in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)? Neem dan contact met ons op.

Werkgebied Meldpunt Maatschappelijke Zorg

  • Zwolle;
  • Kampen;
  • Zwartewaterland;
  • Steenwijkerland;
  • Staphorst;
  • Dalfsen;
  • Ommen;
  • Hardenberg;
  • Hattem (bemoeizorg en een specifiek deel WvGGZ);
  • Heerde (bemoeizorg en een specifiek deel WvGGZ).

Meldingen in de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte of Deventer kun je doen bij het Bijzondere Zorgteam Deventer.

Aansluiting bij landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag

Er is ook een landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag. Hier kunnen mensen uit heel Nederland terecht als ze zich zorgen maken om iemand. Het landelijke meldpunt verbindt de beller door met een regionaal meldpunt. Ook GGD IJsselland is aangesloten bij dit landelijke meldpunt. Bel je naar het landelijke meldpunt en komt de persoon om wie jij je zorgen maakt uit de regio IJsselland? Dan word je doorverbonden met het meldpunt maatschappelijke zorg van GGD IJsselland.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.