Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Gemeenten Gezonde gemeente  Gezonde leefomgeving

Gezonde leefomgeving

Ook als het gaat om gezondheid en de fysieke leefomgeving kan GGD IJsselland gemeenten ondersteunen. Gemeenten vragen de GGD regelmatig om advies over gezondheid in relatie tot ruimtelijke afwegingen. Bijvoorbeeld over de realisatie van een kinderopvang of woningen dicht bij drukke wegen. Of over uitbreidingen of nieuwvestiging van veehouderijen. Maar de GGD denkt ook graag mee bij bijvoorbeeld het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan. 

Toolkit gezonde leefomgeving

Het inrichten van een mooie, fijne en gezonde leefomgeving is een uitdaging. Een gezonde leefomgeving kent veel verschillende facetten waar rekening mee gehouden kan worden. Om gemeenten te ondersteunen bij het creëren van een gezonde leefomgeving is de toolkit gezonde leefomgeving ontwikkeld. 

In de toolkit staat informatie en inspiratie voor gemeenten om aan de slag te gaan met een gezonde(re) leefomgeving. Denk aan een gespreksinstrument, informatie over de Omgevingswet, voorbeelden, tips, data, instrumenten, gemeentelijke rapporten en informatie wat de GGD voor gemeenten kan betekenen. De data, voorbeelden en instrumenten zijn ingedeeld onder vijf zogenaamde ‘bouwstenen’ voor een gezonde leefomgeving: mobiliteit, meedoen, wonen en werken, leefstijl en gebouwen. 
 
Bekijk de toolkit gezonde leefomgeving op de IJssellandScan. 

Droomgesprekken gezonde leefomgeving

GGD IJsselland inspireert over een gezonde leefomgeving in de regio. Onderdeel van de inspiratiebeweging is een serie interviews met twaalf professionals. Tijdens zogenaamde ‘droomgesprekken’ gingen GGD medewerkers in gesprek met de professionals: Hoe ziet hun droombeeld van een gezonde leefomgeving eruit? En welke verandering is daarvoor nodig? De droomgesprekken zijn gevoerd met verschillende professionals: van hovenier tot bestuurder, allen werkzaam in regio IJsselland. In een kwalitatief onderzoek is de samenhang tussen deze gesprekken bekeken. 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.