Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Scholen & kindercentraJeugdgezondheidszorg op school Voortgezet onderwijs

Informatie voortgezet onderwijs

Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten ondersteunen en adviseren jongeren (en hun ouder(s)/verzorger(s) of mentoren) in hun ontwikkeling. Met het gezondheidsonderzoek in de 2e en de 4e klas van het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen checken hoe het met hun gezondheid staat. Als het nodig is kunnen we ze adviseren, bijvoorbeeld met praktische tips of als er hulp of zorg nodig is.

Jij en je gezondheid

Met de digitale vragenlijst Jij en je gezondheid checken leerlingen hun gezondheid. In de klas vullen ze de vragenlijst in op de computer, tablet of smartphone. Onze jeugdverpleegkundige en doktersassistente zijn hierbij aanwezig. Ze zullen de leerlingen ook meten en wegen. Onderaan deze webpagina staat een filmpje voor leerlingen om te zien wat het gezondheidsonderzoek inhoudt. Kijk op de website van Jij en je gezondheid bij ‘documenten’ om een indruk te krijgen van de vragen die we stellen tijdens het gezondheidsonderzoek. Belangrijke thema’s zijn:

 • Gezond gewicht;
 • Aanpak van sociaal-emotionele problematiek;
 • Preventie van middelengebruik;
 • Seksueel gezond gedrag;
 • Het bevorderen van weerbaarheid.

Bekijk alle thema's en vragen.

Filmpje Jij en je gezondheid

Praktisch

De jeugdverpleegkundige van GGD IJsselland komt in de klas en vertelt wat het gezondheidsonderzoek inhoudt. Leerlingen uit de 2e en 4e klas doorlopen vervolgens twee onderdelen van het gezondheidsonderzoek:

 • In de klas vullen de leerlingen individueel de digitale vragenlijst Jij en je gezondheid in. Na afloop ziet de leerling op het beeldscherm hoe hij of zij scoort op de gezondheidsthema’s en krijgt korte feedback en links naar betrouwbare websites voor meer informatie;
 • Onze doktersassistente meet en weegt de leerlingen.

Voorzieningen op school

Wat hebben we nodig voor onze gezondheidsonderzoeken?

 • Elke leerling een eigen device (computer, laptop of tablet) en toegang tot internet;
 • Aanwezigheid van de mentor of een leerkracht ter ondersteuning van de jeugdverpleegkundige;
 • Een ruimte voor het meten en wegen (1 of 2 lesuren).

Vervolggesprek

Soms nodigt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts een leerling uit voor een vervolggesprek op school. Bijvoorbeeld naar aanleiding van:

 • De antwoorden van de leerling in de digitale vragenlijst;
 • De groeigegevens (lengte en gewicht);
 • Signalen, zorgen of vragen die de mentor of zorgcoördinator aandraagt;
 • Signalen, zorgen of vragen van ouders;
 • Of signalen die vanuit het verleden bij GGD IJsselland bekend zijn.

Mogelijk bespreekt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts in overleg met de leerling de zorgen en signalen met de ouder(s)/verzorger(s) en/of de zorgcoördinator of teamleider van school.

Eigen kracht

Vanaf de puberteit ontwikkelen jongeren een leefstijl die afhankelijk is van verschillende factoren, zoals gevoeligheid voor ‘peers’ en omgevingsinvloeden. De leefstijl van jongeren heeft invloed op hun gezondheid. Doel is dat jongeren kunnen deelnemen aan de maatschappij en voor zichzelf kunnen opkomen. De GGD wil jongeren bewust maken van hun eigen gezondheid. Door jongeren preventief te begeleiden kunnen ze hun eigen kracht vergroten.

De opbrengst voor school

GGD IJsselland biedt de school een schoolprofiel: De school ontvangt na afloop van de onderzoeken een overzicht waarop te zien is hoe de school scoort op specifieke leefstijlthema’s. De school kan deze informatie gebruiken voor het beleid op het gebied van preventieve gezondheid en leefstijl. Een professional van GGD IJsselland bespreekt ieder jaar de resultaten met school, adviseert hierover en biedt waar nodig ondersteuning. Bijvoorbeeld in relatie tot het programma Gezonde School.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.