Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Scholen & kindercentra Jeugdgezondheidszorg op school  Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten ondersteunen en adviseren jongeren (en hun ouder(s)/verzorger(s) of mentoren) in hun ontwikkeling. Met het gezondheidsonderzoek in onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen checken hoe het met hun gezondheid staat. Als het nodig is kunnen we ze adviseren, bijvoorbeeld met praktische tips of als er hulp of zorg nodig is.

Jij en je gezondheid

Met de digitale vragenlijst Jij en je gezondheid checken leerlingen hun gezondheid. In de klas vullen ze de vragenlijst in op de computer, tablet of smartphone. Onze jeugdverpleegkundige en doktersassistente zijn hierbij aanwezig. Ze zullen de leerlingen ook meten en wegen. Onderaan deze webpagina staat een filmpje voor leerlingen om te zien wat het gezondheidsonderzoek inhoudt. Kijk op de website van Jij en je gezondheid bij ‘documenten’ om een indruk te krijgen van de vragen die we stellen tijdens het gezondheidsonderzoek. Belangrijke thema’s zijn:

 • Gezond gewicht;
 • Aanpak van sociaal-emotionele problematiek;
 • Preventie van middelengebruik;
 • Seksueel gezond gedrag;
 • Het bevorderen van weerbaarheid.

Bekijk alle thema's en vragen en de video over Jij en je gezondheid.

Praktisch

De jeugdverpleegkundige van GGD IJsselland komt in de klas en vertelt wat het gezondheidsonderzoek inhoudt.

Voor havo/vwo-leerlingen uit de 2e en 4e klas en leerlingen uit klas 1 en 3 die de vmbo theoretische leerweg volgen, geldt:

 • In de klas vullen de leerlingen persoonlijk de digitale vragenlijst Jij en je gezondheid in. Na afloop ziet de leerling op het beeldscherm de uitkomst. Ook staan er links naar betrouwbare websites voor meer informatie;
 • De doktersassistente meet en weegt de leerlingen (met kleren aan, schoenen uit).

Voor leerlingen uit klas 1 en 3 die vmbo basis of kader volgen, geldt:

 • In de klas vullen de leerlingen persoonlijk de digitale vragenlijst Jij en je gezondheid in. Na afloop ziet de leerling op het beeldscherm ’de uitkomst. Ook staan er links naar betrouwbare websites voor meer informatie;
 • De jeugdverpleegkundige bespreekt de vragenlijst met de leerling en meet en weegt de leerling (met kleren aan, schoenen uit).

Vervolggesprek

Zit een leerlingen op het vmbo basis of vmbo kader? Dan bespreekt de jeugdverpleegkundige na het invullen van de vragenlijst, deze nog kort met de leerling door. Zit een leerling op het vmbo theoretische leerweg of havo/vwo? Dan nodigt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts soms een leerling uit voor een vervolggesprek op school. Bijvoorbeeld naar aanleiding van:

 • De antwoorden van de leerling in de digitale vragenlijst;
 • De groeigegevens (lengte en gewicht);
 • Signalen, zorgen of vragen die de mentor of zorgcoördinator aandraagt;
 • Signalen, zorgen of vragen van ouders;
 • Of signalen die vanuit het verleden bij GGD IJsselland bekend zijn.

Mogelijk bespreekt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts in overleg met de leerling de zorgen en signalen met de ouder(s)/verzorger(s) en/of de zorgcoördinator of teamleider van school.

Voorzieningen op school

Wat hebben we nodig voor onze gezondheidsonderzoeken?

 • Elke leerling een eigen device (computer, laptop of tablet) en toegang tot internet;
 • Aanwezigheid van de mentor of een leerkracht ter ondersteuning van de jeugdverpleegkundige;
 • Een ruimte voor het meten en wegen (1 of 2 lesuren).
 • Een ruimte waar de gesprekken met de leerlingen kunnen plaatsvinden.

De opbrengst voor school

GGD IJsselland biedt de school een schoolprofiel: De school ontvangt na afloop van de onderzoeken een overzicht waarop te zien is hoe de school scoort op specifieke leefstijlthema’s. De school kan deze informatie gebruiken voor het beleid op het gebied van preventieve gezondheid en leefstijl. Een professional van GGD IJsselland bespreekt ieder jaar de resultaten met school, adviseert hierover en biedt waar nodig ondersteuning. Bijvoorbeeld in relatie tot het programma Gezonde School.

Informatie voor schoolgids of nieuwsbrief

Gezondheidsonderzoeken op voortgezet onderwijs (word)

Dit document is bedoeld voor (her)publicatie in een schoolgids of nieuwsbrief. Het voldoet daarom niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.