Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Scholen & kindercentra Jeugdgezondheidszorg op school  Middelbaar beroepsonderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

GGD IJsselland zet jeugdartsen structureel in op mbo-scholen voor verzuimbegeleiding, om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen.

Ziekteverzuim

Als er sprake is van verzuim, gaat de jeugdarts in gesprek met de student. Samen met de student, school en (eventueel) ouders bepalen we de gewenste begeleiding of zorg. We maken hierbij gebruik van de MAZL-methodiek. Binnen deze beproefde methodiek hebben schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren samen aandacht en zorg voor studenten met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt.

De inzet van jeugdartsen vindt plaats op een aantal mbo-scholen in de regio IJsselland. Namelijk in Zwolle op het Deltion College, Cibap, Landstede en Zone College en in Hardenberg op het Alfa College.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.