Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Gemeenten  Bestuur en directie

Bestuur en directie

Het bestuur van GGD IJsselland bestaat uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur vergadert gemiddeld vier keer per jaar, het dagelijks bestuur acht tot tien keer.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van GGD IJsselland. Dit bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger per gemeente, aangevuld met de secretaris (directeur publieke gezondheid GGD IJsselland). Elk college van burgemeester en wethouders van een gemeente benoemt de eigen gemeentevertegenwoordiger.

Leden

Van links naar rechts, van boven naar beneden:

 • Dalfsen – Jan Uitslag
 • Deventer - Rob de Geest
 • Hardenberg - Alwin te Rietstap
 • Kampen - Jan Peter van der Sluis
 • Olst-Wijhe – Judith Compagner
 • Ommen – Alice van den Nieuwboer
 • Raalte -Gerria Toeter
 • Staphorst - Jan Carlo Bos
 • Steenwijkerland - Trijn Jongman–Smit
 • Zwartewaterland – Jan van der Poel
 • Zwolle - Michiel van Willigen

Dagelijks bestuur

Alle taken van GGD IJsselland zijn verdeeld over de dagelijks bestuursleden. Zo hebben ze ieder een aantal portefeuilles. Dit betekent dat ze aanspreekpunt zijn voor bepaalde taken.

De leden zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van GGD IJsselland en voor de financiële gang van zaken binnen GGD IJsselland. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. 

Leden

 • Michiel van Willigen - voorzitter algemeen en dagelijks bestuur (Wethouder gemeente Zwolle)
 • Gerria Toeter (Wethouder gemeente Raalte)
 • Alwin te Rietstap (Wethouder gemeente Hardenberg)

Directie GGD IJsselland

Directeur publieke gezondheid Astrid Schulting heeft de leiding over GGD IJsselland en het GHOR bureau (onderdeel van Veiligheidsregio IJsselland). Zij maakt ook deel uit van de directie van Veiligheidsregio IJsselland. Daarnaast is zij secretaris van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Nevenfuncties:

 • Lid van Raad van DPG-en van GGD/GHOR Nederland;
 • Lid van de visitatiepoule Veiligheidsregio.

Regelgeving

De nieuwste wetten en regels voor GGD IJsselland vind je op overheid.nl.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.