Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Scholen & kindercentraAdvies Relaties en seksualiteit

Relaties en seksualiteit

Relationele- en seksuele ontwikkeling begint al in de babytijd en gaat door totdat we volwassen zijn. Daarom is relationele- en seksuele vorming een onderwerp dat zowel in het basisonderwijs, het voortgezet als het middelbaar onderwijs thuishoort. Op een gezonde school, dus ook rondom het thema relaties en seksualiteit, presteren kinderen en jongeren beter.

Advies en informatie

De GGD helpt scholen bij vragen over het versterken van seksuele weerbaarheid, voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, (on)bedoelde zwangerschap, anticonceptie of genderdiversiteit. Stel je vraag via de mail naar preventieseksuelegezondheid@ggdijsselland.nl

De GGD ondersteund ook bij het maken van een school brede visie op seksualiteit. Dit bevordert een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen en verkleind seksueel riskant gedrag. Heeft jouw school al een visie en beleid  rondom het pedagogisch handelen, educatie c.q. seksuele vorming, signalering van riskant gedrag en de bevordering van een veilig schoolklimaat? Maak gebruik van het preventieteam of kijk op de website gezonde school.

Gezonde School – Relaties & Seksualiteit

Wil je binnen de Gezonde School aan de slag met het thema Relaties & Seksualiteit, kijk dan op de website van de Gezonde School.

Lesmethoden voor in het onderwijs

Bent u als school opzoek naar een erkende lesmethode om relaties en seksualiteit in te bedden in uw lessenprogramma? Op het loket gezond leven vindt u alle erkende interventies. Onderstaand een drietal erkende interventies waarin de GGD uw school kan ondersteunen.

Kriebels in je buik (basisonderwijs)

Een online lesmethode voor relationele- en seksuele vorming van leerlingen in het basisonderwijs. Deze methode bevat een doorlopende leerlijn met lessen voor groep 1 tot en met 8. https://www.kriebelsinjebuik.nl/ 

Je lijf, je lief (praktijkonderwijs)

Deze methode ondersteunt leerlingen in het beter herkennen en respecteren van de eigen wensen en grenzen en die van anderen op het gebied van relaties en seks. Het lesprogramma bestaat uit vijf lessen. https://www.movisie.nl/interventie/je-lijf-je-lief 

Lang leve de liefde (voortgezet onderwijs en MBO)

Lang Leve de Liefde is een lesmethode over liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het MBO. https://langlevedeliefde.nl/wat-is-lang-leve-de-liefde 

MBO: Peer-to-peer educatie 

De GGD werkt graag samen met het middelbaar onderwijs. Op projectmatige basis wordt het thema seksualiteit gegoten in een vorm dat aansluit bij de opleiding competenties van tweede- of derdejaars studenten. Er wordt geïnvesteerd in de peer-to-peer methode; projecten die door jongeren voor jongeren worden gecreëerd. 

Succesvolle voorbeelden: 

  • Opleiding sociaal werk – Ontwikkelen en uitvoeren van een seksuele voorlichting aan eerstejaars studenten
  • Opleiding artiest – Maken en spelen in een theaterproductie over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk
  • Opleiding Mediaredactie – Ontwikkelen van een krant over seksualiteit voor de HBO en MBO introductiedagen
  • Opleiding AV-specialist – Ontwikkelen van korte voorlichtingsfilmpjes over seksuele gezondheid. Aangejaagd door een competitie-element deze filmpjes zo breed mogelijk verspreiden

Interesse om samen te werken? We staan open voor nieuwe innovatieve ideeën. 

Trainingen

De GGD biedt aan professionals die werken met kinderen en jongeren deskundigheidsbevording aan middels interactieve trainingen. De trainingen worden passend gemaakt op de onderwijs/zorg context van de aanvrager. 

Aan de slag met een lesmethode

Deze training biedt docenten inzicht en praktische handvatten voor het uitvoeren van een lesmethode. Ook leert de training docenten hoe zij een lesmethode aan kunnen laten sluiten bij zowel de identiteit van de school, als de leefwereld van de jongeren. Tijdens deze training leer je om op een veilige en onderbouwde manier aan de slag te gaan met de thema’s liefde, relaties en seks. De training is beschikbaar voor de lesmethodes: Kriebels in je buik (PO), lang leve de liefde (V(S)O) en Je lijf Je lief (PRO)
Duur training: 4 uur
Minimaal 8 deelnemers

Bewust omgaan met seksualiteit en jongeren 

Een training gericht op het creëren van een veilige en interactieve leercontext voor zowel voor jou als professional als voor de jongeren. Hoe maakt jíj seksualiteit bespreekbaar? Wat heb jij als professional daar voor nodig? Wat ondersteunt een veilig maar speels leerklimaat? Hoe ga je om met weerstand of machogedrag? Na deze training sta je meer zelfverzekerd lessen en voorlichting te geven over seksuele gezondheid en seksuele weerbaarheid.
Duur training: 4 uur
Minimaal 8 deelnemers

Onderwijs, jeugdwerk, jeugdzorg 

Een training gericht op het creëren van een veilige en interactieve leercontext voor zowel voor jou als professional als voor de jongeren. Hoe maakt jíj seksualiteit bespreekbaar? Wat heb jij als professional daar voor nodig? Wat ondersteunt een veilig, maar speels Leef- of leerklimaat? Hoe ga je om met weerstand? Na deze training sta je meer zelfverzekerd lessen of voorlichting te geven over seksuele gezondheid en seksuele weerbaarheid.

Workshop signaleren en handelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

Aan de hand van de methode ‘het vlaggensysteem’ krijg je informatie over de gezonde en ongezonde seksuele ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar. Wat hoort wel bij deze ontwikkeling en wat is grensoverschrijdend? Je leert seksueel gedrag adequaat te  beoordelen, het bespreekbaar te maken én op een gepaste manier te reageren. Ook geeft de training handvatten hoe professioneel te reageren bij seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Duur training: 4 uur
Minimaal 8 deelnemers

Seksualiteit in beleid

Meer behoefte aan borging? Deze training staat in het teken van het creëren van visie, beleid en het inbedden van seksualiteit binnen jouw organisatie. Zichtbaarheid, signalering, professionalisering en educatie staan centraal. Je werkt aan een praktisch stappenplan hoe en waar dit brede thema in te bedden binnen jullie school of organisatie.
Duur training: 4 uur

Neem voor meer informatie en kosten contact op met het team preventie seksuele gezondheid

Zwolse aanpak seksuele weerbaarheid en seksuele uitbuiting

Voor scholen en jeugdorganisaties uit Zwolle is er een speciaal project ‘Aanpak seksuele weerbaarheid en seksuele uitbuiting (loverboys)’. Dit ketenproject zet zich in om de seksuele weerbaarheid bij kwetsbare doelgroepen te versterken en de kans op loverboyproblematiek te verkleinen en voorkomen. Via dit project worden er onder andere trainigen en lessen aangeboden. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met het team preventie seksuele gezondheid om met elkaar de mogelijkheden te bespreken voor jouw organisatie.

Meer informatie

Heb je vragen, wil je meer informatie over een van de programma's of wil je materiaal bestellen? Neem dan contact op met de afdeling seksuele gezondheidszorg van GGD IJsselland.

 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.