Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Scholen & kindercentraAdvies Relaties en seksualiteit

Relaties en seksualiteit

De GGD helpt scholen bij vragen over het versterken van seksuele weerbaarheid, voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, (on)bedoelde zwangerschap, anticonceptie of genderdiversiteit. 

De GGD ondersteunt ook bij het maken van een school brede visie op seksualiteit. Dit bevordert een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen en verkleind seksueel riskant gedrag. 

Lesmethoden voor in het onderwijs

Ben je als school opzoek naar een erkende lesmethode om relaties en seksualiteit in te bedden in jullie lessenprogramma? Op het loket gezond leven vind je alle erkende interventies. Onderstaand een drietal erkende interventies waarin de GGD jullie school kan ondersteunen.

Kriebels in je buik (basisonderwijs)

Een online lesmethode voor relationele- en seksuele vorming van leerlingen in het basisonderwijs. Deze methode bevat een doorlopende leerlijn met lessen voor groep 1 tot en met 8. https://www.kriebelsinjebuik.nl/ 

Lang leve de liefde (voortgezet onderwijs en MBO)

Lang Leve de Liefde is een lesmethode over liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het MBO. Kijk voor meer informatie op de website langlevedeliefde.nl

Je lijf, je lief (praktijkonderwijs)

Deze methode ondersteunt leerlingen in het beter herkennen en respecteren van de eigen wensen en grenzen en die van anderen op het gebied van relaties en seks. Het lesprogramma bestaat uit vijf lessen. https://www.movisie.nl/interventie/je-lijf-je-lief 

MBO: Peer-to-peer educatie 

De GGD werkt graag samen met het middelbaar onderwijs. Op projectmatige basis wordt het thema seksualiteit gegoten in een vorm dat aansluit bij de opleiding competenties van tweede- of derdejaars studenten. Er wordt geïnvesteerd in de peer-to-peer methode; projecten die door jongeren voor jongeren worden gecreëerd. 

Succesvolle voorbeelden: 

 • Opleiding sociaal werk – Ontwikkelen en uitvoeren van een seksuele voorlichting aan eerstejaars studenten
 • Opleiding artiest – Maken en spelen in een theaterproductie over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk
 • Opleiding Mediaredactie – Ontwikkelen van een krant over seksualiteit voor de HBO en MBO introductiedagen
 • Opleiding AV-specialist – Ontwikkelen van korte voorlichtingsfilmpjes over seksuele gezondheid. Aangejaagd door een competitie-element deze filmpjes zo breed mogelijk verspreiden

Interesse om samen te werken? We staan open voor nieuwe innovatieve ideeën. 

Trainingen

De GGD biedt aan professionals die werken met kinderen en jongeren deskundigheidsbevording aan middels interactieve trainingen. De trainingen worden passend gemaakt op de onderwijs/zorg context van de aanvrager. 

Aan de slag met een lesmethode

Deze training biedt docenten inzicht en praktische handvatten voor het uitvoeren van een lesmethode. Ook leert de training docenten hoe zij een lesmethode aan kunnen laten sluiten bij zowel de identiteit van de school, als de leefwereld van de jongeren. Tijdens deze training leer je om op een veilige en onderbouwde manier aan de slag te gaan met de thema’s liefde, relaties en seks. De training is beschikbaar voor de lesmethodes: Kriebels in je buik (PO), lang leve de liefde (V(S)O) en Je lijf Je lief (PRO). Voor een training om aan de slag te gaan met de lesmethodes Be-Loved (VO) en Veiligwijs (PO) kunnen wij doorverwijzen naar de desbetreffende organisatie.

 • Duur training: 4 uur
 • Minimaal 10 deelnemers

Bewust omgaan met seksualiteit en jongeren

Een training gericht op het creëren van een veilige en interactieve leercontext voor zowel voor jou als professional als voor de jongeren. Hoe maakt jíj seksualiteit bespreekbaar? Wat heb jij als professional daar voor nodig? Wat ondersteunt een veilig maar speels leerklimaat? Hoe ga je om met weerstand of machogedrag? Na deze training sta je meer zelfverzekerd lessen en voorlichting te geven over seksuele gezondheid en seksuele weerbaarheid.

 • Duur training: 4 uur
 • Minimaal 10 deelnemers

Basistraining van het Vlaggensysteem

Sense regio Oost organiseert gezamenlijk twee keer per jaar de basistraining van het Vlaggensysteem. Wat is gezond seksueel gedrag bij kinderen en jongeren 0-18 jaar en wat niet? Hoe geef je aan als iemand over zijn eigen of andermans seksuele grenzen gaat? In deze basistraining leer je werken met het ‘Vlaggensysteem’: een beproefde methodiek voor professionals om seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren te herkennen, te duiden en bespreekbaar te maken. Na het volgen van deze basistraining ben je bevoegd om de train-de-trainer Vlaggensysteem te volgen. 

 • Duur training: 8 uur 
 • Doelgroep: Professionals
 • Aantal deelnemers: 8-15 deelnemers 
 • Kosten: €170,- per persoon excl. BTW (incl. lunch)

Peer-project Love & Sense

Met het project Love & Sense hopen wij toekomstige professionals zekerder te maken om te praten over relaties & Seksualiteit. Na het volgen van dit project zijn de studenten goed op de hoogte van verschillende onderwerpen die met seksualiteit te maken hebben en kunnen zij zelf een voorlichting geven over dit onderwerp aan andere jongeren.

De studenten gaan kijken hoe het thema relaties en seksualiteit bespreekbaar wordt gemaakt bij de instelling en doelgroep waar zij (eventueel) stage lopen. Zij gaan onderzoeken wat er aan materialen over dit thema op de mark zijn en hoe zij kunnen worden ingezet in het werkveld. Gedurende dit project krijgen de studenten ook lessen over onder andere liefde, seksualiteit, anticonceptie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele diversiteit. Deze lessen ontvangen zij van een getrainde docent of een medewerker van de GGD-IJsselland. 

Voor dit peer-project zijn drie verschillende pakketten mogelijk, afhankelijk van de behoefte en het aantal thema lessen. Bij een aanvraag van meer dan één klas volgt er een kortingsformule. Bij twijfel of meer vragen kan je contact opnemen met het preventie team seksuele gezondheid. 

 • Duur project: één studieperiode
 • Doelgroep: Docenten en studenten MBO-niveau 4 

Gastlessen HBO en MBO-opleidingen

De GGD IJsselland biedt gastlessen op maat voor de toekomstige professionals. Deze gastlessen kunnen bijvoorbeeld geschikt zijn voor de opleiding: kinderopvang, verpleegkunde, Social Work en de lerarenopleiding Biologie. Deze gastlessen zijn in overleg en op maat.  

 • Duur gastles: Op maat 
 • Doelgroep: studenten op het HBO en MBO-niveau 1,2,3,4

Seksualiteit in beleid

Meer behoefte aan borging? Deze training staat in het teken van het creëren van visie, beleid en het inbedden van seksualiteit binnen jouw organisatie. Zichtbaarheid, signalering, professionalisering en educatie staan centraal. Je werkt aan een praktisch stappenplan hoe en waar dit brede thema in te bedden binnen jullie school of organisatie.

 • Duur training: 4 uur

Aanpak seksuele weerbaarheid en seksuele uitbuiting

Voor scholen en jeugdorganisaties uit Zwolle is er een speciaal project ‘Aanpak seksuele weerbaarheid en seksuele uitbuiting. Voorheen werd dit het project loverboys preventie genoemd. Dit ketenproject zet zich in om de seksuele weerbaarheid bij kwetsbare doelgroepen te versterken en de kans op seksuele uitbuiting te verkleinen en voorkomen. Via dit project worden er onder andere trainingen en lessen aangeboden. 

Gratis trainingen

We bieden dit jaar de volgende kosteloze trainingen aan:
 

 • Workshop Vlaggensysteem Docenten en jeugd(zorg)werkers
  Maandag 13 maart en Dinsdag 17 oktober 2023
   
 • Docententraining Lang Leve de Liefde (lespakket) VO
  Maandag 15 mei 2023
   
 • Docententraining Kriebels in je Buik (lespakket) (PO) 
  Maandag 20 november 2023

Meer informatie

Wil je binnen de Gezonde School aan de slag met het thema Relaties & Seksualiteit, kijk dan op de website van de Gezonde School of maak gebruik van ons preventieteam via preventieseksuelegezondheid@ggdijsselland.nl.

Elk jaar vinden er een aantal kosteloze trainingen op de locatie van de GGD plaats. Wil je je hiervoor aanmelden? Of heb je vragen, wil je meer informatie over een van de programma's of wil je materiaal lenen? Neem dan contact op met het team seksuele gezondheid
 

Andere websites

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.