Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Trainingen

De GGD biedt aan professionals die werken met kinderen en jongeren deskundigheidsbevordering aan middels interactieve trainingen. De trainingen worden passend gemaakt op de wens en behoefte van het onderwijs of de zorginstelling.

Aan de slag met een lesmethode

Deze training biedt docenten inzicht en praktische handvatten voor het uitvoeren van een lesmethode. Ook leert de training docenten hoe zij een lesmethode aan kunnen laten sluiten bij zowel de identiteit van de school, als de leefwereld van de jongeren. Tijdens deze training leer je om op een veilige en onderbouwde manier aan de slag te gaan met de thema’s liefde, relaties en seks. De training is beschikbaar voor de lesmethodes: Kriebels in je buik (PO), lang leve de liefde (V(S)O) en Je lijf Je lief (PRO). Voor een training om aan de slag te gaan met de lesmethodes Be-Loved (VO) en Veiligwijs (PO) kunnen wij doorverwijzen naar de desbetreffende organisatie.

 • Duur training: 4 tot 8 uur
 • Minimaal 10 deelnemers

Bewust omgaan met seksuele vorming

Een training gericht op het creëren van een veilige en interactieve leeromgeving voor zowel voor jou als professional, als voor de jongeren. Hoe maak je seksualiteit bespreekbaar? Wat heb jij als professional daar voor nodig? Wat ondersteunt een veilig maar speels leerklimaat? Hoe ga je om met weerstand of machogedrag? Na deze training heb je meer kennis en handvatten om lessen en voorlichting te geven over relaties en seksualiteit.

 • Duur training: 4 tot 8 uur
 • Minimaal 10 deelnemers

Basistraining van het Vlaggensysteem

Sense regio Oost organiseert gezamenlijk één keer per jaar de basistraining van het Vlaggensysteem. Wat is gezond seksueel gedrag bij kinderen en jongeren tussen de 0 -18 jaar en wat niet? Hoe geef je aan als iemand over zijn eigen of andermans seksuele grenzen gaat? In deze basistraining leer je werken met het ‘Vlaggensysteem’: een beproefde methodiek voor professionals om seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren te herkennen, te duiden en bespreekbaar te maken. Na het volgen van deze basistraining ben je bevoegd om de train-de-trainer Vlaggensysteem te volgen. 

 • Duur training: 8 uur 
 • Doelgroep: Professionals
 • Aantal deelnemers: 8-15 deelnemers 
 • Kosten: €200,- per persoon excl. BTW (incl. lunch)

Schrijf je nu in voor een training

De training vindt plaats op 12 maart 2024 bij GGD Gelderland-Midden in Arnhem van 9:15 - 16:15 uur. Met vragen kun je contact opnemen met soasense@vggm.nl.

Meld je aan

Peer-project Love & Sense

Het project Love & Sense is erop gericht om toekomstige professionals zekerder te maken om te praten over relaties en seksualiteit. Na het volgen van dit project zijn de studenten goed op de hoogte van verschillende onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben en kunnen zij zelf een voorlichting geven over dit onderwerp aan andere jongeren.

De studenten gaan kijken hoe het thema relaties en seksualiteit bespreekbaar wordt gemaakt bij de instelling waar zij (eventueel) stage lopen. Zij gaan onderzoeken wat er aan materialen over dit thema beschikbaar zijn en hoe zij kunnen worden ingezet in het werkveld. Gedurende dit project krijgen de studenten ook lessen over liefde, seksualiteit, anticonceptie, seksueel plezier, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele diversiteit. Deze lessen ontvangen zij van een getrainde docent of een medewerker van de GGD IJsselland. 

Voor dit peer-project zijn drie verschillende pakketten mogelijk, afhankelijk van de behoefte en het aantal thema lessen. Bij een aanvraag van meer dan één klas volgt er een kortingsformule. Bij twijfel of meer vragen kan je contact opnemen met het preventie team seksuele gezondheid. 

 • Duur project: één studieperiode
 • Doelgroep: Docenten en studenten MBO-niveau 4 

Gastlessen HBO en MBO-opleidingen

De GGD IJsselland biedt gastlessen op maat voor de toekomstige professionals. Deze gastlessen kunnen bijvoorbeeld geschikt zijn voor de opleiding: kinderopvang, verpleegkunde, Social Work en lerarenopleidingen. Deze gastlessen zijn in overleg en op maat. 

 • Duur gastles: Op maat 
 • Doelgroep: studenten op het HBO en MBO-niveau 1,2,3,4

Seksualiteit in beleid

Meer behoefte aan borging? Deze training staat in het teken van het creëren van visie, beleid en het inbedden van seksualiteit binnen jouw organisatie. Zichtbaarheid, signalering, professionalisering en educatie staan centraal. Je werkt aan een praktisch stappenplan hoe en waar dit brede thema in te bedden binnen jullie school of organisatie.

 • Duur training: 4 tot 8 uur

Aanpak seksuele weerbaarheid en seksuele uitbuiting

Voor scholen en jeugdorganisaties uit Zwolle is er een speciaal project ‘aanpak seksuele weerbaarheid en seksuele uitbuiting’. Voorheen onder de naam ‘project preventie loverboys’. Dit ketenproject zet zich in om de seksuele weerbaarheid bij kwetsbare doelgroepen te versterken en de kans op seksuele uitbuiting te verkleinen en te voorkomen. Via dit project worden er trainingen, lessen en ouderavonden aangeboden.

Signaleren en handelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

Aan de hand van de methode ‘Het Vlaggensysteem’ krijg je informatie over de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar. Je leert seksueel gedrag adequaat en objectief te beoordelen, het bespreekbaar te maken én op een gepaste manier te reageren. Ook geeft de training handvatten om te reageren bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. De training duurt 4 uur en is geschikt voor minimaal 10 deelnemers. 

Kosteloze trainingen

We bieden de volgende trainingen aan, waar je niet voor hoeft te betalen:

 • Workshop Vlaggensysteem (0-18)
  Dinsdag 19 maart 2024
   
 • Workshop Seksualiteit in de klas
  Dinsdag 28 mei 2024
   
 • Workshop Gender- en seksuele diversiteit
  Maandag 30 september 2024
   
 • Workshop Vlaggensysteem voor volwassenen
  Maandag 28 oktober 2024

Alle trainingen vinden plaats van 13.00 uur tot ongeveer 17.00 uur op locatie bij de GGD in Zwolle.

Aanmelden

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.