Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Informatie basisonderwijs

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland doet gezondheidsonderzoeken als kinderen ongeveer 5,5 jaar en 9 jaar oud zijn. Daarnaast komen we in overleg met school in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

Gezondheidsonderzoeken in de basisschoolperiode

Leeftijd van 5,5 jaar

Als een leerling 5,5 jaar is, doen we een gezondheidsonderzoek op het consultatiebureau. Dit onderzoek is bij de doktersassistente of bij de jeugdarts en doktersassistente samen. Tijdens het onderzoek kijken we naar de ontwikkeling en de omgeving waarin een kind opgroeit. Daarnaast doen we onderzoek naar lengte, gewicht, ogen, oren en hoe je kind zich beweegt (motorische ontwikkeling). Vooraf aan dit onderzoek vult ouder/verzorger een vragenlijst in via het online ouderportaal Mijn Kinddossier.

Leeftijd van 9 jaar

Als een leerling ongeveer 9 jaar is, doen we een gezondheidsonderzoek op school. De doktersassistente meet de lengte en het gewicht van de leerling (met kleren aan, schoenen uit). Vooraf aan dit onderzoek vult ouder/verzorger thuis een vragenlijst in via het ouderportaal Mijn Kinddossier. Hier kan ouder ook vragen stellen. Bijvoorbeeld over groei, de ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding. Na afloop van het onderzoek ontvang je de resultaten van het onderzoek in Mijn Kinddossier

Leeftijd van 10/11 jaar

Als een leerling 10 of 11 jaar oud is en leerling heeft door de verschuiving van het gezondheidsonderzoek naar 9 jaar geen onderzoek gehad? Dan ontvangt ouder/verzorger begin 2024 een vragenlijst in het online ouderportaal Mijn Kinddossier Hier kan ouder ook vragen stellen. In overleg kunnen we daarna alsnog een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek op het consultatiebureau.

Voorlichting in groep 8

Als kinderen in groep 8 zitten komen we een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. Als school kies je, in overleg met onze jeugdverpleegkundige, uit drie thema's:

  • Fit in je vel
  • Mediagebruik
  • Puberteit

De voorlichting duurt 1 uur en heeft een interactieve werkvorm. De leerkracht is bij deze voorlichting aanwezig. Onze doktersassistente maakt tijdens de voorlichting gebruik van het digibord. Na afloop nemen de leerlingen een werkblad en informatie voor hun ouder(s) mee naar huis.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.