Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Informatie basisonderwijs

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland doet gezondheids- onderzoeken als kinderen 5-6 jaar (ongeveer groep 2) en 10-11 jaar (groep 7) oud zijn. Daarnaast komen we in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

Gezondheidsonderzoeken in de basisschoolperiode

Leeftijd van 5 of 6 jaar
Als kinderen op de basisschool zitten, vragen we ouders regelmatig hoe het met hun kind gaat. Dat doen we soms op school. Het kan ook dat we dat via een vragenlijst doen in het online ouderportaal Mijn Kinddossier. Ouders ontvangen een e-mail wanneer de lijst klaarstaat. De onderzoeken van de ogen en oren van kinderen doen we op het consultatiebureau. Soms nodigen we ouders uit voor een gesprek. Bijvoorbeeld als ouder zelf aangeeft dit graag te willen.

Leeftijd van 10 of 11 jaar
Als kinderen 10 of 11 jaar oud zijn komt onze doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van kinderen te meten. De ouder vult thuis van tevoren een vragenlijst in via het online ouderportaal Mijn Kinddossier en kan daarin ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. Na afloop ontvangt de ouder bericht via e-mail dat de resultaten van het onderzoek klaarstaan in Mijn Kinddossier.

Voorlichting in groep 8

Als kinderen in groep 8 zitten komen we een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. Als school kies je, in overleg met onze jeugdverpleegkundige, uit drie thema's:

  • Fit in je vel
  • Mediagebruik
  • Puberteit

De voorlichting duurt 1 uur en heeft een interactieve werkvorm. De leerkracht is bij deze voorlichting aanwezig. Onze doktersassistente maakt tijdens de voorlichting gebruik van het digibord.
Na afloop nemen de leerlingen een werkblad en informatie voor hun ouder(s) mee naar huis.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.