Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Home Mijn kind  4-18 jaar

4-18 jaar

In de basisschoolleeftijd doen we verschillende momenten gezondheidsonderzoeken. Daarnaast komen we in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. Met vragen over opvoeden en opgroeien, kun je langskomen tijdens het inloopspreekuur. Betrouwbare en actuele informatie over gezond opgroeien en opvoeden vind je op de website en in de App van GroeiGids

5,5 jaar

Als je kind 5,5 jaar is, doen we een gezondheidsonderzoek op het consultatiebureau. Tijdens deze afspraak kijken we samen naar de groei en de (motorische) ontwikkeling van je kind. De doktersassistente meet en weegt en doet een ogentest en gehoortest. Vooraf aan dit onderzoek vul jij als ouder/verzorger een vragenlijst in via het online ouderportaal Mijn Kinddossier

9 jaar

Als je kind 9 jaar is, doen we een gezondheidsonderzoek bij je kind op school. De doktersassistente meet de lengte en het gewicht van je kind (met kleren aan, schoenen uit). Soms doen we ook een ogentest.

Vooraf aan het gezondheidsonderzoek vul jij als ouder/verzorger thuis een vragenlijst in via het ouderportaal Mijn Kinddossier. Zijn er onderwerpen waarover je in een vervolgafspraak met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts in gesprek wil, geeft dit dan aan in de vragenlijst. Na afloop van het onderzoek ontvang je de resultaten van het onderzoek in Mijn Kinddossier.  

Geen onderzoek gehad met 9 jaar

Is jouw kind 10 of 11 jaar en heeft hij/zij door de verschuiving van het gezondheidsonderzoek naar 9 jaar geen onderzoek gehad? Dan ontvang je als ouder/verzorger begin 2024 een vragenlijst in het online ouderportaal Mijn Kinddossier. Hier kun je ook je eigen vragen stellen. In overleg kunnen we daarna alsnog een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek op het consultatiebureau.

Groep 8

Als je kind in groep 8 zit dan komen we in overleg met school een keer in de klas om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. De school kan kiezen uit verschillende thema’s. De voorlichting duurt 50 minuten en heeft een interactieve werkvorm. Na afloop nemen de leerlingen een werkblad mee naar huis waar ook tips voor hun ouder(s) op staan.

Middelbare school

In de boven- en onderbouw van het voortgezet onderwijs komt de jeugdverpleegkundige in de klas voor een gezondheidsonderzoek. Jongeren vullen zelf de digitale vragenlijst ‘Jij en Je gezondheid’ in. Ook meten we de lengte en het gewicht (kleding aan), dit doen we in overleg met de jongere. Voor meer informatie bekijk de video Jij en je gezondheid en de website Jij en je gezondheid.

Meedoen aan ‘Jij en Je Gezondheid’ is niet verplicht. Als je jonger bent dan 16 jaar beslis je samen met je ouder(s)/verzorger(s) of je meedoet. Ben je ouder dan 16 jaar dan mag je volgens de wet zelf beslissen. Wil je niet meedoen aan het onderzoek? Laat ons dit dan weten via ons contactformulier.

Adviezen en vervolggesprek

Op het vmbo basis en kader bespreekt de jeugdverpleegkundige de vragenlijst na het invullen met de jongere. Bij de andere onderwijssoorten volgt er na het invullen van de vragenlijst een aantal adviezen. Soms nodigen we een jongere nog uit voor een (telefonisch) gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Dit gesprek is altijd onder schooltijd en vindt meestal plaats op school.

Privacy

Alleen de jeugdarts of jeugdverpleegkundige ziet de antwoorden van Jij en Je gezondheid. Als er een gesprek volgt dan is dit vertrouwelijk. Alleen in overleg met de jongere informeren we ouder(s)/verzorger(s) en/of school. GGD IJsselland gebruikt alle gegevens uit Jij en je gezondheid anoniem voor rapporten over de gezondheid van jongeren binnen de regio IJsselland. Zo kunnen wij advies over jongeren geven aan scholen en de gemeenten.
 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.