Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Ziekteverzuim

Schoolverzuim, ziekteverzuim en schooluitval zijn actuele en groeiende maatschappelijke problemen. De helft van het schoolverzuim is ziekteverzuim. Ziekteverzuim is vaak een signaal van onderliggende problematiek. De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland kan scholen begeleiden en adviseren.

Gezondheidsproblemen

Een groot deel van de leerlingen/studenten met ziekteverzuim heeft een niet-lichamelijk gezondheidsprobleem. Het gaat hierbij vooral om problemen in de thuissituatie, internaliserende gedragsproblemen en autoriteitsproblemen in de opvoeding. In samenwerking met scholen en leerplichtambtenaren kan de jeugdarts ziekteverzuim terugdringen door het vroegtijdig signaleren en begeleiden van leerlingen/studenten met zorgwekkend ziekteverzuim. Daarmee kunnen we thuiszitten en vroegtijdig schoolverlaten voorkomen.

MAZL

Bij GGD IJsselland maken we in een aantal gemeenten* gebruik van MAZL. Dit is een methode om ziekteverzuim aan te pakken. MAZL staat voor Medische Advisering Ziekgemelde Leerling. Bij deze methode wordt er in samenwerking met de school, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar gekeken naar het verzuim. De school signaleert en monitort, de jeugdarts adviseert en de leerplichtambtenaar controleert en handhaaft. Zowel de school als de leerling/student hebben als doel het halen van een diploma. De gezamenlijkheid van deze doelstelling vormt dan ook de basis van de ziekteverzuimaanpak volgens MAZL. MAZL kent de volgende uitgangspunten:

  • Regie hoort bij ouders en leerling/student
  • Er is altijd een oplossing
  • Een oplossing waar ouders en/of leerling/student niet achter staan is een slechte oplossing
  • Ieder heeft een taak, niet elkaars taak overnemen
  • De jeugdarts staat naast ouders en leerling/student
  • Een kind dat zich ziek meldt is ziek; hoef je niet te controleren
  • Aansluiten bij de ander
  • Succes van MAZL meet je af aan effect bij de jongere

*Deventer (voortgezet onderwijs), Zwolle (mbo) en Hardenberg (mbo).

Aanmelden voor gesprek ziekteverzuim

Heb je op school een leerling/student met ziekteverzuim en bieden gesprekken met ouders en leerling/student en overleg met je collega’s geen oplossing? Meld de leerling/student dan aan voor een gesprek bij de jeugdarts. De jeugdarts stuurt een uitnodiging voor het spreekuur. Daarna ontvang je als aanmelder een verslag met de bevindingen en het advies van de jeugdarts.
 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.