Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Scholen & kindercentra

Student aanmelden voor een gesprek over ziekteverzuim (mbo)

Om een aanmelding te kunnen doen bij GGD IJsselland voor een gesprek over ziekteverzuim is er toestemming nodig van ouder en/of student. Bij een student tussen de 12 en 16 jaar hebben we toestemming nodig van zowel de student als de ouder. Gaat het om een student van 16 jaar of ouder dan is alleen toestemming nodig van de student.

Toestemming
Heeft de student en/of de ouder toestemming gegeven voor deze aanmelding? *
Aanmelding ziekteverzuim MBO
Type verzuim *

Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Geen toestemming
Zonder toestemming van de student en/of de ouder, is het niet mogelijk om een melding ziekteverzuim te doen.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.