Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Scholen & kindercentra Advies  Binnenmilieu

Binnenmilieu

Een gezond binnenmilieu is belangrijk voor scholen en kindercentra. Het zorgt voor betere leerprestaties en minder ziekteverzuim. Bovendien levert het energiebesparing op. De GGD kan jouw school of kindercentrum ondersteunen bij een gezond binnenmilieu.

Wat kan de GGD doen?

Zijn er gezondheidsklachten bij leerlingen? Bijvoorbeeld hoofdpijn of meer astmaklachten? Dan kun je contact opnemen met de afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD. Wij stellen je vragen en kunnen:

 • De capaciteit van het ventilatiesysteem meten: werkt het systeem wel goed?;
 • De luchtkwaliteit (CO2-gehalte) meten: is er voldoende frisse lucht in school?;
 • De temperatuur en luchtvochtigheid meten: is het niet te warm?;
 • Advies geven hoe je de situatie kunt verbeteren.

Tips voor frisse scholen en kinderopvang

 1. Zorg voor frisse lucht;
 2. Maar voorkom tocht; 
 3. Soms lekker luchten;
 4. Niet te warm, niet te koud;
 5. Goed schoonmaken; 
 6. Richt de ruimtes schoonmaakvriendelijk in;  
 7. Neem met vragen of gezondheidsklachten contact op met de GGD.

In de GGD folder Gezond binnenmilieu in kindercentra lees je meer over deze tips.

Richtlijnen

Lees de richtlijnen die het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) voor kindercentra en scholen heeft opgesteld.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.