Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Scholen & kindercentra Jeugdgezondheidszorg op school

Jeugdgezondheidszorg op school

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland richt zich op een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. GGD IJsselland werkt vanuit consultatiebureaus en op scholen. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten werken in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Hierbij stellen we het kind centraal.

Vaste contactpersoon voor elke school

Medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg werken op veel terreinen samen met scholen en leerkrachten. Hierbij gaat het om gerichte zorg voor de leerlingen. Iedere school (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs) heeft een jeugdverpleegkundige en een jeugdarts van onze Jeugdgezondheidszorg als vaste contactpersonen. Jaarlijks bespreken zij met jou hoe onze samenwerking verloopt.

Informatie voor ouders

Via het menu links zie je hoe we onze zorg voor leerlingen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs organiseren. Daar vind je ook de informatie die ouders van ons ontvangen.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.