Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Scholen & kindercentra  Jeugdgezondheidszorg op school

Jeugdgezondheidszorg op school

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland richt zich op een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. GGD IJsselland werkt vanuit consultatiebureaus en op scholen. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten werken in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Hierbij stellen we het kind centraal.

Contactpersonen

Medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg werken op veel terreinen samen met scholen en leerkrachten. Hierbij gaat het om gerichte zorg voor de leerlingen. Iedere school heeft een jeugdverpleegkundige en een jeugdarts als vaste contactpersonen. Jaarlijks bespreken ze hoe de samenwerking verloopt.

Informatie voor ouders

We nodigen ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar zoveel mogelijk uit via e-mail.

Zij ontvangen een link naar het online ouderportaal Mijn Kinddossier. Daar staat informatie klaar over onze gezondheidsonderzoeken, vaccinaties en afspraken.

Ouders kunnen in Mijn Kinddossier afspraken online wijzigen. Bovendien vullen ze in Mijn Kinddossier vragenlijsten in.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.