Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Scholen & kindercentra Advies  Leskisten

Leskisten

Scholen kunnen gratis leskisten en lesmateriaal lenen van GGD IJsselland. Hiervoor geldt:

 • Je kunt de leskist lenen voor een periode van maximaal drie weken;
 • Je haalt de leskist zelf bij GGD IJsselland in Zwolle en brengt deze weer terug.

GGD IJsselland heeft de volgende leskisten:

Leskisten relationele en seksuele vorming

Basisonderwijs

Doelgroep: Docenten (speciaal) basisonderwijs, begeleiders
Beschrijving: Je kunt deze leskist gebruiken voor de onder- en bovenbouw. Onderwerpen als lichamelijke ontwikkeling, weerbaarheid, voorplanting en zelfbeeld komen aan bod. Naast boeken en het puberkwartet bevat de leskist een hardkopie van het lespakket ‘relaties en seksualiteit’. Dit lespakket is opgebouwd uit vijf katernen: groep 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Ook is er een katern met algemene informatie. De nieuwste variant van deze methode heet ‘Kriebels in je buik’ en is geheel digitaal. Voor meer info zie www.kriebelsinjebuik.nl

Bekijk het filmpje over de leskist Relationele en seksuele vorming basisonderwijs.

Voortgezet onderwijs

Doelgroep: Docenten voortgezet onderwijs, onderwijsassistenten, begeleiders 
Inhoud: De rode draad in deze leskist is het uitgebreide lespakket ‘Lang leve de Liefde’. In dit lespakket komen thema’s zoals: lichamelijke ontwikkeling, diversiteit, weerbaarheid en media aanbod. Via overzichtelijke mapjes zijn de lessen op niveau en op thema vormgegeven. Het lespakket is aangevuld met interactieve spellen. Tot slot bevat de leskist een anticonceptiekoffer.

Bekijk het filmpje over de leskist Relationele en seksuele vorming voortgezet onderwijs.

Licht verstandelijk beperkten 12-25+ jaar

Doelgroep: Jeugdwerkers, ambulante- of groepsgerichte jeugdhulpverleners, docenten vso
Beschrijving: Deze leskist bevat een tiental onderwerpen die allen interactieve werkvormen bevatten waarop je samen met jongeren aan de slag kunt gaan met het onderwerp seksualiteit. Je kunt de werkvormen zowel individueel als groepsgericht aanbieden. Er zit een opbouw in de mapjes, maar de inhoud is ook losstaand te gebruiken.

Bekijk het filmpje over de leskist relationele en seksuele vorming licht verstandelijk beperkten.

Reformatorisch onderwijs 4-12 en 12-18 jaar

Doelgroep: Docenten en begeleiders werkend vanuit een reformatorische invalshoek
Beschrijving: in de leskist voor het basisonderwijs bevindt zich de gehele methode Wonderlijk Gemaakt. Daarnaast zitten er een aantal (prenten)boeken voor het basisonderwijs in. In de leskist voor het voortgezet onderwijs zit een carrousel spel om seksualiteit bespreekbaar te maken. Daarnaast bevat de leskist een aantal boeken waar je zelf artikelen uit kunt halen om met de klas te bespreken. De nadruk ligt in deze kist niet zozeer op de biologische kant van seksualiteit, maar meer op de relationele aspecten.

Bekijk het filmpje over de leskist relationele en seksuele vorming reformatorisch onderwijs.

Leskisten overige onderwerpen

Leskist Doodgewoon

Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Inhoud: Deze leskist over dood en rouwverwerking behandelt op integere wijze de dood van familieleden, vriendjes, vriendinnetjes en huisdieren. Door met leerlingen open over de dood te praten, leren ze om te gaan met gevoelens die daarmee samen gaan. Ze leren dat verdriet deel uitmaakt van het leven. De leskist bestaat uit een handleiding met achtergrondinformatie en lessuggesties, een protocol, audiovisueel materiaal en boeken.

Leskist Smaaklessen

Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Inhoud: Deze leskist bevat alle materialen om met Smaaklessen aan de slag te gaan. Smaaklessen is een lesprogramma over eten voor groep 1 tot en met 8. Het draait om het beleven van voedsel. Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken: met al hun zintuigen verkennen leerlingen het dagelijkse eten. De onderwerpen zijn opgedeeld in: smaak, gezond eten, voedselproductie, consumentenvaardigheden en koken. Elke groep heeft een eigen handleiding met lessen.  De Smaaklessen worden door de eigen leerkracht verzorgd. U kunt de lessen ook downloaden. Kijk voor meer informatie en materiaal voor het digibord op de website van Smaaklessen.

Interactieve lesmaterialen

 • Lovebuzz
 • Girls choice
 • Boys r'us
 • Anticonceptie koffer
 • Ganzebord
 • Oké?! Spel over grensoverschrijdend gedrag
 • Rondje seksualiteit
 • Gedragen gedrag
 • Sense bingo

Meer informatie via preventieseksuelegezondheid@ggdijsselland.nl

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.