Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Scholen & kindercentra Advies  Meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis

GGD IJsselland en GGD Noord- en Oost-Gelderland werken nauw samen op het gebied van preventie van meisjesbesnijdenis en het nazorgspreekuur voor vrouwen die in het land van herkomst besneden zijn.

Wat is meisjesbesnijdenis?

Meisjesbesnijdenis of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waarvoor geen medische noodzaak is. Er zijn verschillende vormen van VGV: vaak wordt de clitoris gedeeltelijk of geheel verwijderd, soms ook de kleine schaamlippen en soms de grote schaamlippen. In sommige culturen wordt de vaginale opening vernauwd door het wegsnijden en aan elkaar hechten van de kleine en/of grote schaamlippen, met of zonder verwijdering van de clitoris. 

Een UNESCO-rapport uit 2016 toont aan dat meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen uit Afrika, Azië en het Midden-Oosten een vorm van meisjesbesnijdenis hebben ondergaan. De besnijdenis kan zware gevolgen hebben voor de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van deze meisjes en vrouwen. 

Situatie in Nederland

In Nederland wonen naar schatting zo’n 29.000 vrouwen die in het land van herkomst besneden zijn en hier mogelijk veel klachten van ondervinden. Of die druk voelen hun dochters ook te laten besnijden, omdat de traditie dit voorschrijft en het van hen verwacht wordt.

In Nederland beschouwen we meisjesbesnijdenis als een ernstige vorm van kindermishandeling. Het is een medische ingreep die niet noodzakelijk is en die tot ernstige gezondheidsrisico’s kan leiden. Alle vormen van meisjesbesnijdenis zijn in ons land verboden en strafbaar. Maar ook als ouders hun dochter in het buitenland laten besnijden, terwijl ze in Nederland wonen, kunnen zij daar voor gestraft worden. 

Sleutelpersonen

Sleutelpersonen zijn nieuwkomers in Nederland die een brug kunnen slaan tussen de professionals en statushouders. GGD IJsselland en GGD Noord- en Oost Gelderland hebben veertien sleutelpersonen opgeleid om meisjesbesnijdenis bespreekbaar te maken. Daarnaast heeft GGD IJsselland ook vier sleutelpersonen opgeleid om algemene thema’s binnen de gezondheidszorg te bespreken. De sleutelpersonen kunnen samen met een professional van GGD IJsselland voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Ze kunnen ook een huisbezoek afleggen om bijvoorbeeld een dreigende meisjesbesnijdenis te helpen voorkomen. Daarnaast kunnen ze statushouders doorverwijzen naar de juiste hulpverlening. Wil je een sleutelpersoon inzetten? Neem dan contact op met Marthine Bos via m.bos@ggdijsselland.nl.

Nazorgspreekuur voor vrouwen die besneden zijn

Vrouwen die besneden zijn, kunnen problemen hebben op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied. Het is belangrijk dat deze vrouwen goede nazorg krijgen. Zij kunnen hiervoor naar het speciale ‘nazorgspreekuur’, waar zij gratis en anoniem met al hun vragen terecht kunnen. Waar nodig wordt een vrouw verwezen naar specialistische hulpverlening.

Meer informatie

  • Pharos (kenniscentrum)
  • FSAN (Federatie van Somalische Associaties Nederland) 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.