Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Professionals Zorginstellingen  Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger is een landelijk programma dat mannen en vrouwen in een kwetsbare situatie ondersteunt bij het nemen van de regie over hun kinderwens. Om zo onbedoelde zwangerschappen te voorkomen.

Over Nu Niet Zwanger

Een onbedoelde zwangerschap heeft een grote impact op iemands leven. Vooral als er sprake is van problemen zoals schulden, dakloosheid, verslaving, verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen.

Werkwijze

Hulp- en zorgverleners krijgen via het programma Nu Niet Zwanger handvatten voor het voeren van een open en eerlijk gesprek met cliënten over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Nu Niet Zwanger staat voor een respectvolle manier van werken waarbij er nooit sprake is van gedwongen keus. Nu Niet Zwanger is onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start.

Lees meer over het programma op de website Nu Niet Zwanger.

Ondersteuning vanuit GGD IJsselland

GGD IJsselland voert namens de gemeenten het programma uit. Zij ondersteunt de reguliere hulp- en zorgverlening door:

E-learning

Er is een basis e-learning van 1,5 uur en een verdiepende e-learning van 1 uur over Nu Niet Zwanger (NNZ). De basis e-learning is voor alle professionals die werkzaam zijn met de NNZ-doelgroep. De verdiepende e-learning is voor aandachtsfunctionarissen die de NNZ-scholing hebben gevolgd.

Training

De training is voor professionals die namens hun organisatie werken als aandachtsfunctionaris Nu Niet Zwanger. Tijdens de training leer je de methodiek kennen en oefenen we met gespreksvoering en casuïstiek. 

Intervisie

De intervisie is voor aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger. Tijdens de intervisiebijeenkomst wissel je ervaringen uit en leer je van elkaar hoe om te gaan met bepaalde situaties.

Meedenken 

We kunnen meedenken op casuïstiek niveau.

Cliënt verwijzen/aanmelden

De inhoudelijk coördinator van GGD IJsselland kan het gesprek over de kinderwens met de cliënt voeren. We bieden laagdrempelig contact en sluiten aan bij de leefwereld van de cliënt. We kunnen één of meerdere keren in gesprek gaan met een cliënt. Cliënt aanmelden (Word-bestand).

Vergoeding anticonceptie

Als er financiële problemen zijn, is het mogelijk om vanuit Nu Niet Zwanger anticonceptie te vergoeden. Dit gaat altijd in overleg en bij voorkeur voordat anticonceptie geregeld is.

Nu Niet Zwanger in de regio IJsselland

In de regio IJsselland zijn de gemeenten Deventer, Zwolle, Kampen, Olst-Wijhe en Raalte aangesloten bij het programma Nu Niet Zwanger. Bekijk een overzicht van organisaties in de regio IJsselland die al zijn aangesloten bij Nu Niet Zwanger. Op de website van Nu Niet Zwanger vind je welke gemeenten er landelijk zijn aangesloten.

Wil je als organisatie, hulpverlener of gemeente meer weten? Neem dan contact met ons op.

Cliënt aanmelden

Een cliënt aanmelden kan op twee manieren:

 1. Download het aanmeldformulier(Word-bestand) en volg de uitleg in het formulier
 2. Via Zorgdomein
  • zet - indien van toepassing – ICPC code uit
  • ga naar: welzijn/hulpmiddelen
  • kies: overige zorgvragen
  • vul de zoekterm 'zwanger' in
  • kies voor: Nu Niet Zwanger GGD IJsselland

Na verwijzing neemt de inhoudelijk coördinator Nu Niet Zwanger contact op met de cliënt om een afspraak te maken.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.