Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Professionals Zorginstellingen  Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger is een landelijk programma dat mannen en vrouwen in een kwetsbare omstandigheid ondersteunt bij het nemen van de regie over hun kinderwens. 

Ondersteuning vanuit de GGD

Vanuit het programma ondersteunt de GGD de reguliere hulpverlening om met cliënten tot een open en eerlijk gesprek te komen over de kinderwens. Dit doen we door hulpverleners te scholen, intervisies te organiseren en ruimte te bieden om mee te denken op casuïstiek niveau (overleg of verwijzing is mogelijk) of waar wenselijk het gesprek over te nemen.

Indien er financiële problemen zijn kunnen we vanuit het programma Nu Niet Zwanger meedenken en waar nodig de anticonceptie vergoeden. We kunnen ook meedenken over de implementatie binnen de organisatie.

Nu Niet Zwanger in de regio IJsselland

De gemeente Deventer, Zwolle en Kampen zijn aangesloten bij het programma Nu Niet Zwanger. Het doel is dat eind 2024 met alle mannen en vrouwen in de regio IJsselland die zich in een kwetsbare omstandigheid bevinden het gesprek over de kinderwens gevoerd wordt, zodat zij zelf een eigen keuze kunnen maken over hun kinderwens.

Meedoen als organisatie of gemeente

Het is mogelijk om je als organisatie of gemeente aan te melden voor het programma Nu Niet Zwanger. Neem hiervoor contact met ons op via contactformulier

Cliënt aanmelden

Wil je een cliënt aanmelden om het gesprek te voeren over de kinderwens? Dat kan via het aanmeldformulier of via zorgdomein:

  • zet - indien van toepassing – ICPC code uit
  • ga naar: welzijn/hulpmiddelen
  • kies: overige zorgvragen
  • vul de zoekterm zwanger in
  • kies voor: Nu Niet Zwanger GGD IJsselland

Onze inhoudelijk coördinator neemt dan contact op met de cliënt om een afspraak te maken. Er vindt altijd een terugkoppeling plaats naar de verwijzer.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het programma op de website www.nunietzwanger.nl.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.