Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Home  Centrale Toegang

Centrale toegang

De Centrale Toegang is de voordeur voor maatschappelijke opvang.

Maatschappelijke opvang

Het doel van de Centrale Toegang is om mensen die dakloos zijn te voorzien van zo goed mogelijke hulp. Als iemand dakloos is en geen plek heeft om te verblijven, dan kan gebruik worden gemaakt van maatschappelijke opvang. In Zwolle biedt De Herberg nachtopvang. Daarnaast zijn er ook andere vormen van opvang bij het Leger des Heils en Limor. Iedereen die gebruik maakt van maatschappelijke opvang wordt gemeld bij de Centrale Toegang. 

Contact en melden

Als u dakloos bent of dat dreigt te worden, dan kunt u ook zelf contact opnemen met de Centrale Toegang. Maakt u zich zorgen om iemand anders die dakloos is? Ook dan kunt u contact met ons opnemen of digitaal een melding maken

Winterregeling

Niet iedereen die dakloos is, maakt gebruik van de maatschappelijke opvang. Sommige mensen slapen buiten. Bij kou zijn zij extra kwetsbaar. Daarom kan de winterregeling worden afgeroepen. Mensen die buiten slapen, worden dan actief benaderd om de nacht in de opvang door te brengen. 

De Centrale Toegang coördineert de winterregeling. In deze regeling worden de verwachte (gevoels)temperatuur en mogelijke andere gezondheidsrisico’s gewogen. De Centrale Toegang bepaalt wanneer de regeling ingaat en wanneer deze weer stopt en deelt dit met partijen die een rol hebben in de regeling. Ook zetten wij hierover een bericht op onze website en onze sociale media.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is er voor volwassen mensen met psychische of ernstige psychosociale problemen, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van familie en vrienden of met de begeleiding van een hulpverlener. 

Contact en aanmelden

Wil je meer informatie over beschermd- of begeleid wonen? Of wil je je aanmelden? Dat kan bij de gemeente waar je woont:

*gemeente Zwolle voert de taken beschermd wonen uit voor de gemeente Staphorst.

Werkgebied

De Centrale Toegang werkt voor de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. 

Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

Voor vragen over maatschappelijke opvang in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte kunt u contact opnemen met Iriszorg via telefoonnummer 088 606 10 37. Voor vragen over beschermd wonen in deze gemeenten kunt u zich wenden tot beschermdwonen@deventer.nl.
 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.