Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Home Centrale Toegang

Wat doet de Centrale Toegang?

De Centrale Toegang behandelt meldingen en aanvragen voor Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen. Dit zijn maatwerkvoorzieningen. Wij bekijken en beoordelen de meldingen en aanvragen voor de centrumgemeente Zwolle. Dat doen we op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook beheert GGD IJsselland de wachtlijst voor beschermd wonen.

Maatschappelijke opvang

Mensen die geen woning hebben én niet terecht kunnen bij mensen in hun omgeving, kunnen terecht bij de maatschappelijke opvang. Na toestemming van Centrale Toegang kunnen de meeste mensen terecht bij De Herberg. In enkele gevallen worden mensen opgevangen bij andere instellingen.

Beschermd wonen

Mensen die door een psychiatrische aandoening een tijd niet zelfstandig kunnen wonen, kunnen gebruik maken van beschermd wonen.

Beschermd wonen is ook mogelijk vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) als er sprake is van een blijvende zorgafhankelijkheid. Een aanvraag voor de Wlz doe je bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Om een indruk te krijgen of toegang tot de Wlz mogelijk is, kun je de de Wlz-check doen.

Voor welke gemeenten werkt de Centrale Toegang?

De Centrale Toegang werkt voor de regio van de centrumgemeente Zwolle. Die bestaat uit de gemeenten:

  • Zwolle
  • Kampen
  • Zwartewaterland
  • Steenwijkerland
  • Staphorst
  • Dalfsen
  • Ommen
  • Hardenberg

Mensen uit deze gemeenten die een melding voor beschermd wonen willen doen, melden zich eerst bij de lokale Wmo-toegang, bijvoorbeeld een sociaal wijkteam. Daar wordt gekeken of er nog andere mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld via thuisondersteuning. Alleen als dat echt niet mogelijk is, kun je een melding bij de Centrale Toegang doen.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.