Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Home Centrale Toegang

Centrale toegang

De Centrale Toegang is de voordeur voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meldingen en aanvragen voor deze maatwerkvoorzieningen worden door de Centrale Toegang beoordeeld.

Maatschappelijke opvang

Het doel van de Centrale Toegang is om mensen die dakloos zijn te voorzien van zo goed mogelijke hulp. Als iemand dakloos is en geen plek heeft om te verblijven, dan kan gebruik worden gemaakt van maatschappelijke opvang. In Zwolle biedt De Herberg nachtopvang. Daarnaast zijn er ook andere vormen van opvang bij het Leger des Heils en Limor. Iedereen die gebruik maakt van maatschappelijke opvang wordt gemeld bij de Centrale Toegang. 

Contact en melden

Als u dakloos bent of dat dreigt te worden, dan kunt u ook zelf contact opnemen met de Centrale Toegang. Maakt u zich zorgen om iemand anders die dakloos is? Ook dan kunt u contact met ons opnemen of digitaal een melding maken

Winterregeling

Niet iedereen die dakloos is, maakt gebruik van de maatschappelijke opvang. Sommige mensen slapen buiten. Bij kou zijn zij extra kwetsbaar. Daarom kan de winterregeling worden afgeroepen. Mensen die buiten slapen, worden dan actief benaderd om de nacht in de opvang door te brengen. 

De Centrale Toegang coördineert de winterregeling. In deze regeling worden de verwachte (gevoels)temperatuur en mogelijke andere gezondheidsrisico’s gewogen. De Centrale Toegang bepaalt wanneer de regeling ingaat en wanneer deze weer stopt en deelt dit met partijen die een rol hebben in de regeling. Ook zetten wij hierover een bericht op onze website en onze sociale media.

Beschermd wonen

Beschermd wonen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor volwassen mensen met psychische of ernstige psychosociale problemen, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van familie en vrienden of met de begeleiding van een hulpverlener. Beschermd wonen duurt zo kort mogelijk, maar ook zo lang als nodig.

Beschermd wonen en begeleid wonen

Bij beschermd wonen woont u bij een instelling die op professionele wijze begeleiding biedt. In deze omgeving is 24 uur per dag toezicht aanwezig. Begeleid wonen is een variant op beschermd wonen. In deze vorm vindt begeleiding op vooraf afgesproken momenten plaats. De begeleiders zijn daarnaast doorlopend bereikbaar. 

De centrumgemeente Zwolle heeft een contract afgesloten met verschillende aanbieders voor beschermd en begeleid wonen. In bijzondere situaties is het mogelijk om een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen.

Contact en melden

Wilt u een melding doen voor beschermd wonen? Neem dan contact op met het sociale wijkteam of de lokale Wmo-toegang in uw gemeente. Daar kijkt men samen met u eerst naar eventuele andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld thuisondersteuning. Zijn die mogelijkheden er niet? Dan kunt u daarna alsnog een melding bij de Centrale Toegang doen.

Langdurige zorg

Beschermd wonen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een tijdelijke voorziening. Is er sprake van langdurige of in sommige gevallen zelfs levenslange zorg? Dan is beschermd wonen ook mogelijk vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt u een Wlz-check en eventueel een aanvraag doen.

Werkgebied

De Centrale Toegang werkt voor de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. 

Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

Voor vragen over maatschappelijke opvang in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte kunt u contact opnemen met Iriszorg via telefoonnummer 088 606 10 37. Voor vragen over beschermd wonen in deze gemeenten kunt u zich wenden tot beschermdwonen@deventer.nl.
 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.