Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Professionals (Huis)artsen  Asielzoekers

Asielzoekers

Hoe kan een asielzoeker gezond blijven in Nederland? Hoe vindt een asielzoeker zijn weg in het Nederlandse gezondheidszorg systeem? Zijn asielzoekers bekend met de huisarts als professional?

GGD IJsselland voert voor asielzoekers, net als voor alle inwoners in IJsselland, taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Denk aan:

 • Infectieziektebestrijding;
 • Inspecties hygiëne en veiligheid;
 • Jeugdgezondheidszorg;
 • Maatschappelijke zorg;
 • Seksuele gezondheidszorg;
 • TBC-screenings.

Hiernaast hebben we een taak in de:

 • Coördinatie in de zorgketen;
 • Gezondheidsbevordering asielzoekers.

Welke professionals kunnen bij ons terecht?
We staan open voor vragen van verschillende professionals zoals:

 • Centraal Orgaan Asielzoekers (COA);
 • Gezondheidscentrum Asielzoekers (GZA);
 • GGZ-instellingen;
 • Instellingen voor verslavingszorg;
 • Zelforganisaties;
 • Gemeenten.

Wat houdt gezondheidsbevordering voor asielzoekers in?
Gezondheidsbevordering voor asielzoekers is het geheel van interventies voor asielzoekers, nieuwkomers en professionals waarbij gezond gedrag van asielzoekers gestimuleerd wordt. Daarnaast worden asielzoekers wegwijs gemaakt in het Nederlandse gezondheidszorg systeem vanuit cultuur sensitieve houding.

De kerntaak van de gezondheidsbevorderaars PGA in regio IJsselland is het geven van groepsvoorlichtingen op de asielzoekerscentra. Landelijk zijn er thema’s vastgesteld, die na gelang de actualiteit, uitgevoerd worden op de locaties. Voor het preventieaanbod op asielzoekerscentra en in de gemeenten wordt de samenwerking met ketenpartners gezocht. GGZ Dimence is hier een voorbeeld van.
Gezondheidsbevorderaars hebben een groot netwerk: regionaal en landelijk. De thema’s die prioriteit krijgen zijn:

 • Gezondheidszorg in Nederland;
 • Seksuele en reproductieve gezondheid;
 • Stress-reductie;
 • Opvoedingsondersteuning.

Specifieke vaardigheden van het team

 • Kennis in begeleiding van besneden vrouwen en voorlichtingsvaardigheden ter voorkoming van meisjesbesnijdenis (VGV);
 • Werken met mensen uit andere culturen, transcultureel werken en interculturele communicatie vormen een basis van ons werk;
 • Werken met sleutelpersonen uit verschillende gemeenschappen (community-based werken). Sleutelpersonen zijn nieuwkomers in Nederland die een brug kunnen slaan tussen de professionals en statushouders. GGD IJsselland en GGD Noord- en Oost Gelderland hebben veertien sleutelpersonen opgeleid om meisjesbesnijdenis bespreekbaar te maken. Daarnaast heeft GGD IJsselland ook vier sleutelpersonen opgeleid om algemene thema’s binnen de gezondheidszorg te bespreken. De sleutelpersonen kunnen samen met een professional van GGD IJsselland voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Wil je een sleutelpersoon inzetten? Neem dan contact op met Marthine Bos via m.bos@ggdijsselland.nl.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.