Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Scholen & kindercentra Toezicht kinderopvang

Toezicht kinderopvang

Team Toezicht van GGD IJsselland houdt toezicht op de kwaliteitseisen in de kinderopvang.

Wet kinderopvang

In deze wet staan de eisen waaraan kinderopvang moet voldoen. De GGD-toezichthouder controleert in opdracht van de gemeenten of de kinderopvang aan deze kwaliteitseisen voldoet. Iedere kinderopvanglocatie wordt minimaal één keer per jaar bezocht door de toezichthouder. Klik op de brochure hiernaast om meer te lezen over toezicht en handhaving kinderopvang.

Het team Toezicht voert inspecties uit bij:

  • Kinderdagverblijven (KDV);
  • Buitenschoolse opvang (BSO);
  • Gastouderopvang;
  • Gastouderbureaus.

Inspectierapport en Landelijk register kinderopvang 

De toezichthouder maakt van iedere inspectie een rapport. Dit rapport geeft de situatie weer van het moment van inspectie. Deze rapporten zijn openbaar. Je kunt de rapporten lezen op de website van het landelijk register kinderopvang.

Handige links en downloads

Informatie voor basisscholen

Op de website van het RIVM vind je de meest actuele hygiënerichtlijn voor basisscholen.

Informatie voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang

Op de website van het RIVM vind je de meest actuele hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.

Downloads

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.