Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Scholen & kindercentra Toezicht kinderopvang

Toezicht kinderopvang

Team Toezicht van GGD IJsselland houdt toezicht op de kwaliteitseisen in de kinderopvang.

Wet kinderopvang

In deze wet staan de eisen waaraan kinderopvang moet voldoen. De GGD-toezichthouder controleert in opdracht van de gemeenten of de kinderopvang aan deze kwaliteitseisen voldoet. Iedere kinderopvanglocatie wordt minimaal één keer per jaar bezocht door de toezichthouder. Hoe de GGD dit doet, lees je op de website van GGD GHOR Nederland.

Het team Toezicht voert inspecties uit bij:

  • Kinderdagverblijven (KDV);
  • Buitenschoolse opvang (BSO);
  • Gastouderopvang;
  • Gastouderbureaus.

Inspectierapport en Landelijk register kinderopvang 

De toezichthouder maakt van iedere inspectie een rapport. Dit rapport geeft de situatie weer van het moment van inspectie. Deze rapporten zijn openbaar. Je kunt de rapporten lezen op de website van het landelijk register kinderopvang.

Handige links en downloads

Hygiënerichtlijnen

Op de website van het RIVM vind je de meest actuele hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.

Folder 'Agrarische kinderopvang, informatie voor houders'

Wil je meer informatie voor houders over agrarische kinderopvang? Vraag dan de folder aan via milieuengezondheid@ggdijsselland.nl

Downloads

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.