Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Professionals Vergunningsplichtig  Inspectie hygiëne en veiligheid

Inspectie hygiëne en veiligheid

De GGD inspecteert verschillende vergunningplichtige instellingen:

 • tattoo- en piercingshops;
 • permanente make up studio’s;
 • seksbedrijven.

Tattoo- en piercingshops en permanente make up studio’s

Iedereen die:

 • Tatoeëert;
 • Permanent make-up aanbrengt;
 • Cosmetische tatoeages aanbrengt;
 • Piercings zet;
 • Oorgaatjes prikt met een piercinginstrument.

moet zich aan regels houden. Deze regels staan in het 'Warenwetbesluit tatoeëren en piercen'.

Je moet als ondernemer aan twee voorwaarden voldoen:

 1. Je werkt veilig en hygiënisch;
 2. Je hebt een geldige vergunning van de Minister van VWS.

Personen die alleen gaatjes prikken in oorlellen, hoeven geen vergunning te hebben.

Seksbedrijven

Seksbedrijven zijn bedrijven waar gelegenheid is voor het verrichten van seksuele handelingen met klanten. Seksinrichtingen moeten een vergunning aanvragen bij de gemeente. In opdracht van de gemeente voert GGD IJsselland inspecties uit bij seksinrichtingen. De GGD bezoekt de inrichting. De GGD toetst de hygiëne en veiligheid. Dit doet de GGD met een checklist met landelijke normen en richtlijnen.

De gemeente beslist om de vergunning wel of niet te verlengen of af te geven. Dat doet zij aan de hand van de resultaten van de inspectie van de GGD.

Hoe werk je veilig en hygiënisch?

Je werkt veilig als je werkt volgens de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Het gevaar van onhygiënisch werken: jouw klanten kunnen een ernstige infectie oplopen, zoals hepatitis B of hiv.

Er zijn vier verschillende hygiënerichtlijnen, namelijk voor:

 • Tatoeëren;
 • Het aanbrengen van cosmetische tatoeage of permanente make-up;
 • Piercen (bodypiercing);
 • Het prikken van gaatjes in oren en neusvleugels.

Je vindt deze richtlijnen op de website van het RIVM

Moet je verplicht volgens de richtlijnen werken?

Nee. Kies je voor een eigen werkwijze? Dan moet je wel aan de GGD-inspecteur aannemelijk maken dat je voldoet aan de eisen van artikel 6 van het Besluit.

Hoe krijg je een geldige vergunning?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een vergunning. 

Voldoe je aan alle eisen uit de richtlijnen voor hygiëne? Dan verleent GGD IJsselland je een vergunning. De vergunning wordt door de GGD, namens de Minister van VWS, afgegeven. De vergunning is drie jaar geldig. 

Voldoe je niet aan alle eisen? Dan besluit GGD IJsselland je geen vergunning te geven. Je ontvangt dan een verbeterlijst. Je krijgt 2 maanden de tijd om de verbeteringen aan te brengen. Afhankelijk van de soort verbeterpunten inspecteert de GGD opnieuw Heb je na 2 maanden niet alle punten verbeterd? Dan zal GGD IJsselland je de vergunning officieel weigeren. 

Zonder geldige vergunning mag je geen tattoo- en/of piercingswerkzaamheden verrichten. Heb je geen geldige vergunning en werk je toch door? Dan bent je in overtreding en dus strafbaar. De Voedsel en Warenautoriteit (VWA) kan je een waarschuwing of een boete opleggen. 

Tarieven

Op basis van de standaard uren, zoals opgenomen in de landelijke handleiding voor inspecties, zijn de tarieven voor het verstrekken van vergunningen als volgt.

Soort inspectie Tarief
Gaatjes prikken in oren en neusvleugels met een piercinginstrument € 245,27
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente makeup, waarbij op de locatie géén instrumenten gesteriliseerd worden. € 429,19
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente makeup, waarbij instrumenten gesteriliseerd worden. € 490,51
Piercen, waarbij géén materialen gesteriliseerd worden € 429,19
Piercen, waarbij materialen gesteriliseerd worden. € 490,51
Combinatie van bovenstaande activiteiten  € 613,15
Soort kosten Tarief
Voorrijkosten per 15 minuten €30,65
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen €490,51
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen, waarbij is vastgesteld dat de vrijstelling in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief €183,95

Wanneer een herinspectie noodzakelijk is, kan de GGD de gewerkte uren op basis van het uurtarief van €122,63 in rekening brengen.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.