Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Gemeenten Gezonde gemeente

Gezonde Gemeente

Gemeenten werken aan publieke gezondheid. GGD IJsselland kan daar natuurlijk bij ondersteunen.

Integrale gezondheidsprogramma's

In verschillende gemeenten lopen al brede integrale gezondheidsprogramma's waar veel lokale en regionale partijen, waaronder GGD IJsselland, bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld:

Meer weten?

Meer weten over JOGG (Jongeren op gezond gewicht) of gezonde gemeente / gezonde stad / gezonde wijk? En weten wat de GGD hierbij voor je gemeente kan betekenen? Neem contact op met het team Beleidsadvies en Onderzoek van GGD IJsselland: onderzoek@ggdijsselland.nl

Gezonde leefomgeving

Ook als het gaat om gezondheid en de fysieke leefomgeving kan GGD IJsselland gemeenten ondersteunen. Gemeenten vragen de GGD regelmatig om advies over gezondheid in relatie tot ruimtelijke afwegingen. Bijvoorbeeld over de realisatie van een kinderopvang of woningen dicht bij drukke wegen. Of over uitbreidingen of nieuwvestiging van veehouderijen. Maar de GGD denkt ook graag mee bij bijvoorbeeld het opstellen van een omgevingsvisie en -plan. 

Toolkit gezonde leefomgeving

Om gemeenten te ondersteunen bij het creëren van een gezonde leefomgeving is de toolkit gezonde leefomgeving ontwikkeld. In de toolkit staat informatie en inspiratie voor gemeenten om aan de slag te gaan met een gezonde(re) leefomgeving.

Meer weten?

Meer weten over wat de GGD voor jouw gemeente kan betekenen? Neem contact op met het team Milieu en Gezondheid: milieuengezondheid@ggdijsselland.nl

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.