Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Professionals Woningcorporaties  Vervuilde woning

Vervuilde woning

Soms laten mensen hun huis vervuilen. Dit gebeurt doordat ze in de war zijn, alleen of ziek. Vaak hebben deze mensen geen hulp. Of ze willen geen hulp. Soms is er wel hulp aangevraagd, maar is het huis te vies of te vol om te kunnen helpen.

De mensen die er wonen, kunnen er zelf last van hebben. Of de buurt krijgt er last van. Bijvoorbeeld als er veel insecten, muizen of ratten zijn. Of het huis staat zo vol met spullen dat het zelfs gevaarlijk wordt. Bij een vervuilde woning kan er sprake zijn van:

  • Vervuiling;
  • Verrommeling;
  • Verwaarlozing van de woning;
  • Problematische verzameldwang.

Iedereen kan een melding maken bij de GGD, als hij zich zorgen maakt over iemand met een vervuilde woning.

Wat gebeurt er met uw melding?

GGD IJsselland helpt om het huis weer opgeruimd en schoon te krijgen. Elke eerstvolgende doordeweekse dag worden nieuwe meldingen beoordeeld. De medewerkers van het meldpunt bepalen vervolgens welk stappen worden gezet. De GGD:

  • Beoordeelt het vervuilde huishouden;
  • Stelt, als het nodig is een opruimplan op, samen met de bewoner(s) en bijvoorbeeld de woningcorporatie en de gemeente;
  • Onderneemt actie om te zorgen voor een leefbare situatie.

Ook maakt de GGD afspraken om de situatie in de toekomst ook leefbaar te houden. GGD IJsselland kijkt of iemand hulp kan krijgen, bijvoorbeeld van een vrijwilligersorganisatie, de thuiszorg of het maatschappelijk werk.

Hygiënische Probleemhuishoudens

Woningvervuiling en het problematisch verzamelen van spullen in de woning (‘hoarding’) zijn de zaken waar Team Hygiënische Probleemhuishoudens zich mee bezighoudt. De werkzaamheden van het team zijn gericht op het leefbaar maken en houden van de woning. Bij het vaststellen van een problematische situatie wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Dat gaat zoveel mogelijk in samenspraak met de bewoner zelf. Na het schoonmaken of opruimen haakt het team vaak een organisatie aan die helpt om nieuwe problemen te voorkomen.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.