Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: HomeMijn gezondheid Zelfmoordpreventie

Zelfmoordpreventie

Praten over zelfmoordgedachten en -plannen is voor de meeste mensen heel lastig en soms zelfs een taboe. Het niet durven of kunnen delen van een innerlijke strijd kan veel eenzaamheid en psychische klachten veroorzaken. Vaak heeft de omgeving van iemand die worstelt met nare gedachten al lang in de gaten dat het niet goed gaat met hem of haar. 

Zelfmoord een toenemend probleem

Zelfmoord is een toenemend probleem in Nederland en daarmee ook in IJsselland. Het aantal suïcides is in de afgelopen jaren gestegen en de impact ervan is groot. In 2019 hebben in Nederland 1811 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Dat komt neer op gemiddeld vijf mensen per dag. In de regio IJsselland maakten in 2019 ruim 70 mensen een einde aan hun leven, een stijging ten opzichte van de jaren ervoor (cijfers GGD IJsselland). Het suïcidecijfer toont slechts een fractie van het probleem. Het zegt namelijk niets over het aantal suïcidepogingen en suïcidale gedachten.

Project 'Zelfmoord? Praat erover!'

De 11 gemeenten in de GGD-regio IJsselland willen het aantal suïcides in de regio IJsselland terugdringen. Daarom is in het voorjaar van 2018 het project 'Zelfmoord? Praat erover!' van start gegaan. Doel is het taboe op praten over zelfmoord te doorbreken en professionele hulp sneller in te zetten. Bekend is dat praten helpt om de eenzaamheid te doorbreken en zelfs een enorme opluchting kan zijn. GGD IJsselland coördineert het project 'Zelfmoord? Praat erover!' De GGD werkt hierin samen met de 11 gemeenten in de regio IJsselland en met maatschappelijke partners als de Dimence Groep.

In de rubriek 'In gesprek met...' spreken Martine Peppelenbos van GGD IJsseland en Kees van Zanten van de gemeente Hardenberg met elkaar over het project Zelfmoord? Praat erover!  

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.