Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Gezondheidsonderzoeken in het speciaal onderwijs

Gezondheidsonderzoeken in het speciaal onderwijs doen we allemaal op school. We komen langs op drie momenten en het verloop van elk onderzoek staat op deze webpagina beschreven.

Als kinderen 5 of 6 jaar oud zijn

Als kinderen op de basisschool zitten, vragen we ouders regelmatig hoe het met hun kind gaat. Door de coronamaatregelen doen we dit op een andere manier. Namelijk met een vragenlijst in het online ouderportaal Mijn Kinddossier. Ouders ontvangen een e-mail wanneer de lijst klaarstaat. We komen nu niet op school voor het onderzoeken van de ogen en oren van kinderen. Dat doen we op het consultatiebureau. Soms nodigen we ouders uit voor een gesprek. Bijvoorbeeld als ouder zelf aangeeft dit graag te willen.

Als kinderen 10 of 11 jaar oud zijn

Voor het gezondheidsonderzoek van kinderen die 10 of 11 jaar oud zijn halen we de kinderen om de beurt uit de klas. In overleg met ouders zullen we tijdens dit onderzoek de lengte en het gewicht van elk kind meten (met de kleren aan, zonder schoenen) en doen we een ogen- en gehoortest.

Als kinderen 13 of 14 jaar oud zijn

Het gezondheidsonderzoek bij jongeren van 13 of 14 jaar oud duurt ongeveer 45 minuten. We doen het onderzoek in twee delen:

Eerst bij de doktersassistente:

  • Meten en wegen (in overleg met ouders);
  • Ogen- en gehoortest (in overleg met ouders).


Daarna bij de jeugdarts:

  • Gezondheidsonderzoek;
  • Gesprek met de jongere en zijn of haar ouder(s) over ontwikkeling en groei;
  • Soms maken we nog een volgende afspraak.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.