Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Scholen & kindercentra Jeugdgezondheidszorg op school  Speciaal onderwijs

Gezondheidsonderzoeken in het speciaal onderwijs

Gezondheidsonderzoeken in het speciaal onderwijs doen we allemaal op school. We komen langs op drie momenten en het verloop van elk onderzoek staat op deze webpagina beschreven.

Als kinderen 5 of 6 jaar oud zijn

Op het moment dat kinderen 5 of 6 jaar oud zijn ontvangen ze een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt het kind samen met ouders uitgenodigd op school. De doktersassistente en de jeugdarts voeren het onderzoek uit. De doktersassistente kijkt naar de lengte en het gewicht en voert een ogen- en orentest uit. De jeugdarts gaat hierna met de ouders en het kind in gesprek over de resultaten van de onderzoeken en de ingevulde vragenlijst.

Als kinderen 10 of 11 jaar oud zijn

Voor het gezondheidsonderzoek van kinderen die 10 of 11 jaar oud zijn halen we de kinderen om de beurt uit de klas. In overleg met ouders zullen we tijdens dit onderzoek de lengte en het gewicht van elk kind meten (met de kleren aan, zonder schoenen) en doen we een ogen- en gehoortest.

Als kinderen 13 of 14 jaar oud zijn

Het gezondheidsonderzoek bij jongeren van 13 of 14 jaar oud duurt ongeveer 45 minuten. We doen het onderzoek in twee delen:

Eerst bij de doktersassistente:

  • Meten en wegen (in overleg met ouders);
  • Ogen- en gehoortest (in overleg met ouders).


Daarna bij de jeugdarts:

  • Gezondheidsonderzoek;
  • Gesprek met de jongere en zijn of haar ouder(s) over ontwikkeling en groei;
  • Soms maken we nog een volgende afspraak.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.