Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Professionals GGD Academy

GGD Academy

De ontwikkelingen in het sociale domein zijn sterk van invloed op de publieke gezondheid. Taken en verantwoordelijkheden veranderen. GGD Academy ontwikkelt prikkelende trainingen vanuit actuele vragen op het gebied van gezondheid, welzijn en veiligheid. Op een juiste manier inspelen op deze veranderingen – daar gaan onze trainingen over.

Voor wie?

Voor ondernemers, bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen, scholen, gemeenten, woningbouwcorporaties en meer verzorgen wij praktijkgerichte en prikkelende trainingen. Zo helpen wij professionals - in een veranderende omgeving- hun werk beter te kunnen uitvoeren. Met als doel een sterke publieke gezondheid!

Wat maakt de GGD Academy uniek?

 • Trainingen worden op maat gemaakt;
 • Theorie én praktijk wisselen elkaar af;
 • Onze trainers zijn professionals die zelf in het veld werken. Ze hebben een groot netwerk in de gezondheidszorg en binnen gemeenten. Deze kennis delen zij graag;
 • Deelnemers gaan direct actief aan de slag; dat is bij iedere training ons streven;
 • Trainingen zijn kortdurend en afwisselend.

Trainingen

 • Gatekeeperstraining Suïcidepreventie;
 • Vervuilde huishoudens en verzamelwoede;
 • Vluchtelingenkind in de klas;
 • Let's talk about love;
 • Kind in de keten;
 • Seksuele ontwikkeling en gezondheid in het basisonderwijs;
 • Masterclass bemoeizorg.

Trainingen in ontwikkeling

 • Meldcode kindermishandeling;
 • Workshop positieve gezondheid.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.