Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Leskisten relationele en seksuele vorming

Basisonderwijs

Doelgroep: Docenten (speciaal) basisonderwijs, begeleiders

Beschrijving: Je kunt deze leskist gebruiken voor de onder- en bovenbouw. Onderwerpen als lichamelijke ontwikkeling, weerbaarheid, voorplanting en zelfbeeld komen aan bod. Naast boeken en (pedagogische) folders, zijn er ook spellen te vinden zoals: Het Seks is meer… Ganzenbord en Gedragen Gedrag voor onderwijsteams.

Naast de fysieke leskist is er ook een online variant gemaakt waarin de nodige tools en interventies over het thema relaties en seksualiteit worden gedeeld. Daarnaast is er meer informatie te vinden over erkende lesmethoden in het basisonderwijs. Interesse in de online leskist? Neem dan contact op met preventieseksuelegezondheid@ggdijsselland.nl

Voortgezet onderwijs

Doelgroep: Docenten voortgezet onderwijs, onderwijsassistenten, begeleiders
 
Inhoud: De rode draad in deze leskist is het uitgebreide lespakket ‘Lang leve de Liefde’. In dit lespakket komen thema’s zoals: lichamelijke ontwikkeling, diversiteit, weerbaarheid en media aanbod. Via overzichtelijke mapjes zijn de lessen op niveau en op thema vormgegeven. Het lespakket is aangevuld met interactieve spellen en boeken. Los van de inhoud van de leskist is er en anticonceptiekoffer die gereserveerd kan worden.

Naast de fysieke leskist is er ook een online variant gemaakt waarin de nodige tools en interventies over het thema relaties en seksualiteit worden gedeeld. Daarnaast is er meer informatie te vinden over erkende lesmethoden in het voortgezet onderwijs. Interesse in de online leskist? Neem dan contact op met preventieseksuelegezondheid@ggdijsselland.nl

Bekijk het filmpje over de leskist Relationele en seksuele vorming voortgezet onderwijs. (Let op, niet alle materialen in het filmpje zijn nog te vinden in de leskist.)

Licht verstandelijk beperkten 12-25+ jaar

Doelgroep: Jeugdwerkers, ambulante- of groepsgerichte jeugdhulpverleners, docenten vso

Beschrijving: Deze leskist bevat een tiental onderwerpen die allen interactieve werkvormen bevatten waarop je samen met jongeren aan de slag kunt gaan met het onderwerp seksualiteit. Je kunt de werkvormen zowel individueel als groepsgericht aanbieden. Er zit een opbouw in de mapjes, maar de inhoud is ook losstaand te gebruiken.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.