Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Lesmethoden voor in het onderwijs

Ben je als school opzoek naar een (erkende) lesmethode om relaties en seksualiteit in te bedden in jullie lessenprogramma? GGD heeft een aantal (erkende) interventies waarin we jullie school kunnen ondersteunen:

Kriebels in je buik (basisonderwijs)

Een online lesmethode voor relationele- en seksuele vorming van leerlingen in het basisonderwijs. Deze methode bevat een doorlopende leerlijn met lessen voor groep 1 tot en met 8. Kijk voor meer infromatie op kriebelsinjebuik.nl of kriebelsinjebuikso.nl.

Lang leve de liefde (voortgezet onderwijs en MBO)

Lesmethode over verschillende thema’s van seksualiteit zoals, relaties, anticonceptie, diversiteit, wensen en grenzen en social media voor het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het MBO. Kijk voor meer informatie op de website langlevedeliefde.nl

Je lijf, je lief (praktijkonderwijs)

Deze methode ondersteunt leerlingen in het beter herkennen en respecteren van de eigen wensen en grenzen en die van anderen op het gebied van relaties en seksualiteit. Het lesprogramma bestaat uit vijf lessen. https://www.movisie.nl/interventie/je-lijf-je-lief 

MBO: Peer-to-peer educatie 

De GGD werkt graag samen met het middelbaar onderwijs. Op projectmatige basis wordt het thema seksualiteit gegoten in een vorm dat aansluit bij de opleiding competenties van tweede- of derdejaars studenten. Er wordt geïnvesteerd in de peer-to-peer methode; projecten die door jongeren voor jongeren worden gecreëerd. 

Succesvolle voorbeelden: 

  • Opleiding sociaal werk – Ontwikkelen en uitvoeren van een seksuele voorlichting aan eerstejaars studenten
  • Opleiding artiest – Maken en spelen in een theaterproductie over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk
  • Opleiding Mediaredactie – Ontwikkelen van een krant over seksualiteit voor de HBO en MBO introductiedagen
  • Opleiding AV-specialist – Ontwikkelen van korte voorlichtingsfilmpjes over seksuele gezondheid. Aangejaagd door een competitie-element deze filmpjes zo breed mogelijk verspreiden

Interesse om samen te werken? We staan open voor nieuwe innovatieve ideeën. 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.