Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Tuberculose

Tuberculose (tbc) is een infectieziekte. Mensen krijgen het door de tuberkel-bacterie. De ziekte kan overal in het lichaam voorkomen. Meestal komt het voor in de longen. Heeft iemand besmettelijke tuberculose in de longen? Dan kan hij iemand anders besmetten. Dit heet ‘open tuberculose’. 

Besmet, dus ziek?

Lang niet altijd. Is iemand besmet met de tuberkel-bacterie? Dan is er een kans van ongeveer 10% dat hij de ziekte tuberculose krijgt. De tijd tussen besmetting en ziek worden, kan enkele weken tot vele jaren duren. Heeft iemand minder weerstand? Dan is de kans groter dat hij de ziekte krijgt. 

Behandeling

Tuberculose kan goed behandeld worden met medicijnen. Meestal duurt deze behandeling een half jaar. De tuberculose-arts behandelt de patiënten en de verpleegkundige begeleidt de mensen tijdens de behandeling.

Waar kan ik terecht voor behandeling?

Je vindt de afdeling Tuberculosebestrijding van GGD IJsselland op de Hoofdvestiging Zwolle:

Zeven Alleetjes 1
8011 CV  Zwolle

Inzage Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Bij elk bezoek aan de afdeling tbc van de GGD registreren we jouw gegevens in een elektronisch patiëntendossier. De tbc-afdelingen van alle GGD’en in Nederland gebruiken dit dossier. De tbc-afdelingen kunnen, wanneer nodig voor jouw gezondheid of die van anderen, je gegevens bekijken. 

Wil je niet dat een andere GGD jouw gegevens kan bekijken? Dan kun je een bezwaarformulier invullen en meenemen naar je volgende bezoek.

Wat doet GGD IJsselland?

De afdeling Tuberculosebestrijding van GGD IJsselland heeft als taak:

  • Actieve tuberculose of besmetting met tbc vaststellen via een huidtest (Mantouxtest), bloedtest, medisch onderzoek en / of röntgenfoto;
  • Patiënt behandelen met medicatie, zowel bij actieve ziekte als uit voorzorg (bij alleen besmetting);
  • Begeleiding en voorlichting geven aan patiënt en zijn / haar omgeving (familie, werk, enz.);
  • De mensen opsporen die contact hebben gehad met de patiënt. Dit heet contactonderzoek.

Contactonderzoek doen we bij risicogroepen. Dat zijn:

  • Mensen die in contact zijn geweest met patiënten met besmettelijke longtuberculose,
  • Mensen met klachten die op tuberculose kunnen wijzen,
  • Mensen uit landen waar tuberculose voorkomt die naar naar Nederland verhuizen;
  • En mensen die op reis zijn geweest naar risicolanden.

TBC onderzoek immigranten

Immigranten die langer dan 3 maanden in Nederland zullen blijven, worden bij aankomst in Nederland verplicht onderzocht op tuberculose.

Met ingang vanaf 1 mei 2023 moeten expats en immigranten betalen voor hun eerste screening op tuberculose middels een röntgenfoto. De kosten worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2023 zullen de kosten van een eerste screeningsfoto €51,- bedragen

Deze kosten moeten ter plekke digitaal met pin of contant betaald worden (Creditkaart is niet mogelijk).

Ben je verwezen door de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) voor onderzoek op tuberculose? Vul dan een verwijzingsformulier van de IND in en stuur deze naar: tbc@ggdijsselland.nl. Of per post naar: Postbus 1453, 8001 BL Zwolle. Het formulier vind je op de website van de IND.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over tbc op de website van het Tuberculosefonds.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.