Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Professionals Zorginstellingen Toezicht Wmo  Calamiteit of geweldsindicent melden

Toezicht Wmo

Een calamiteit of een geweldsincident melden

Je moet een calamiteit en/of geweldsincident dat te maken heeft met een voorziening melden bij GGD IJsselland. Doe dit binnen 3 werkdagen. Het Wmo-toezicht van GGD IJsselland vervult de rol van toezichthoudend ambtenaar voor de meeste gemeenten in de regio IJsselland. Gebruik voor het melden ons digitale meldingsformulier.

Gaat het om een calamiteit of geweldsincident in een ander verband? Ga voor informatie en om te melden dan naar de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Wie kan een calamiteit of geweld melden?

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten en geweld te melden bij de toezichthoudend ambtenaar van de gemeente. In de regio IJsselland is GGD IJsselland voor de meeste gemeenten toezichthoudend ambtenaar calamiteiten.

Wat doen wij met jouw melding?

Na ontvangst van de melding nemen we contact met jou op en met de gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de ernst van de situatie ondernemen we verdere stappen:

  • We verzoeken de zorgaanbieder zelf een onderzoek uit te (laten) voeren binnen een termijn van zes weken.
  • Soms zien we geen aanleiding tot verder onderzoek.
  • Soms vragen we om aanvullende informatie.
  • In sommige gevallen starten wij (toezichthouders Wmo) zelf een onderzoek. We laten dit schriftelijk weten aan de melder en ook binnen welke termijn we dit zullen doen. Dit doen we in elk geval bij een zeer ernstige situatie met een bijzonder hoog risico, wanneer we een aanbieder niet in staat achten zelf onderzoek te doen, bij grote publicitaire aandacht en als er aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de (overige) cliĆ«nten niet is gewaarborgd.

Als we zelf onderzoek hebben gedaan dan bespreken we het rapport ervan en de voorgestelde verbetermaatregelen met de melder.

Waarom is het belangrijk calamiteiten te melden?

Door een calamiteit en/of geweldsincident te melden kunnen we met elkaar de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning verbeteren.

Lees ook onze informatie over wat we onder een calamiteit en een geweldsincident verstaan.