Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Calamiteit of geweldsincident melden

Wmo-zorgaanbieders zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten en geweld die te maken hebben met de kwaliteit van een voorziening te melden bij de toezichthouder Wmo van de gemeente. De gemeenten in de regio IJsselland hebben GGD IJsselland aangewezen als toezichthoudend ambtenaar calamiteiten.

Wat doen wij met jouw melding?

Na ontvangst van de melding nemen wij contact op met de zorgaanbieder en de gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de ernst van de situatie ondernemen we verdere stappen:

  • We verzoeken de zorgaanbieder zelf een onderzoek uit te (laten) voeren binnen een termijn van zes weken. Een onderzoek door de aanbieder wordt door de toezichthouder beoordeeld op onder andere: de mate waarin kritisch is gekeken naar de kwaliteit van de zorgverlening, de inhoudelijke kwaliteit van de analyse en het aansluiten van concrete verbetermaatregelen daarop. Er vindt een gesprek plaats tussen de aanbieder en de toezichthouder;
  • Soms zien we geen aanleiding tot verder onderzoek;
  • Soms vragen we om aanvullende informatie.

In sommige gevallen starten wij (toezichthouders Wmo) zelf een onderzoek. Dit zullen we bijvoorbeeld doen wanneer er aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de (overige) cliënten niet is gewaarborgd.

Meer informatie over de werkwijze van Toezicht Wmo rondom het melden van calamiteiten en geweldsincidenten, vind je in de Leidraad melding calamiteit of geweldsincident wet WMO

Waarom is het belangrijk calamiteiten te melden?

Door een calamiteit en/of geweldsincident te melden kunnen we met elkaar de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning verbeteren.

Lees meer informatie over wat zijn calamiteiten en geweldsincidenten.

Calamiteit Jeugdwet of Wet Langdurige Zorg

Gaat het om een calamiteit of geweldsincident in een ander verband? Bijvoorbeeld in het kader van de Jeugdwet of Wet Langdurige Zorg? Ga voor informatie en om een melding te doen naar de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.