Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

In het najaar van 2023 voert GGD IJsselland de Gezondheidsmonitor Jeugd uit. Met dit onderzoek brengen we de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren in de regio IJsselland in kaart.

Gemeenten, het ministerie van VWS en andere organisaties gebruiken de resultaten voor de ontwikkeling en bijsturing van hun beleid om de gezondheid en het welzijn van jongeren te verbeteren.

Het onderzoek

Leerlingen in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs vullen, tijdens een lesuur, een digitale vragenlijst in over onder andere hun (psychische) gezondheid, stress, bewegen, alcoholgebruik, vrije tijd en thuissituatie.

Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. Dit gebeurt eens in de vier jaar. Op deze manier kunnen we ontwikkelingen in de tijd volgen. De resultaten van het onderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar.

Deelname

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Meer informatie over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers staat in onze privacyverklaring.

Meer informatie

Mer informatie lees je in de veelgestelde vragen. Voor een exemplaar van de vragenlijst en andere vragen kun je contact opnemen met Sandra Borsboom, onderzoeker GGD IJsselland via de mail: gezondheidsmonitorjeugd@ggdijsselland.nl

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.