Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Kenniswerkplaats onbegrepen gedrag

Binnen de kenniswerkplaats Onbegrepen gedrag werken professionals uit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs samen met mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten. We wisselen kennis en ervaringen uit over een gezamenlijk vraagstuk en werken zo samen aan oplossingen in de praktijk.

Doelen

De kenniswerkplaats daagt op deze manier bij aan preventie binnen de persoonsgerichte aanpak van onbegrepen gedrag. En we dragen bij aan een samenleving waarin mensen met begrepen en onbegrepen gedrag meedoen en mogen ‘zijn’.

Met deze regionale kenniswerkplaats bouwen we aan een kennisinfrastructuur. We delen de opgedane kennis breed, zowel regionaal als landelijk.

Samenwerking

De organisaties die met elkaar samenwerken binnen de kenniswerkplaats zijn: GGD IJsselland, Hogeschool Windesheim, RIBW, Stichting Focus, gemeente Zwolle, gemeente Zwartewaterland, Travers Welzijn, Tactus Verslavingszorg, Zilveren Kruis, Leger des Heils, deltaWonen en Dimence Groep.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.