Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: HomeMijn kind Kinddossier en privacy

We vinden de privacy van jou en jouw kind belangrijk

De gegevens van de ontwikkeling en groei van jouw kind registreren we in het elektronisch kinddossier. Medewerkers van GGD IJsselland hebben geheimhoudingsplicht en delen geen gegevens met derden zonder jouw toestemming. Alleen de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistent van GGD IJsselland gebruiken het dossier. Gegevens stellen we wel anoniem beschikbaar voor wetenschappelijk en medisch onderzoek.

We vinden de privacy van jou en jouw kind belangrijk. Lees voor meer informatie onze webpagina's over privacy en persoonsgegevens.

Opvragen kinddossier

Heb je het digitale dossier van je kind nodig? Bijvoorbeeld op verzoek van een zorgverlener? Vraag dan het kinddossier op via het contactformulier van de jeugdgezondheidszorg. Vergeet als ouder niet een kopie van je legitimatiebewijs bij te voegen (te uploaden) in het formulier.

Als je kind jonger is dan 12 jaar

Wil je (een deel van) Mijn Kinddossier printen? Je kunt dit bijvoorbeeld doen als jouw kind binnenkort 12 jaar wordt, want dan sluiten we Mijn Kinddossier af. Je ontvangt hierover 6 weken van tevoren bericht van ons. Lees in onze handleiding hoe je Mijn Kinddossier kunt printen.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.