Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Open Overheid

De wet Open Overheid (Woo) verplicht overheden om hun beleid en plannen openbaar te maken. Dit geldt ook voor GGD IJsselland. Op deze pagina vind je links naar onze openbare documenten. In de toekomst plaatsen we via deze pagina ook andere documenten online. Daarnaast publiceren we documenten via overheid.nl.

Wil je informatie of documenten opvragen, die nog niet openbaar zijn, dan kan dat via een Woo-verzoek.

Een Woo-verzoek doen

Wij kunnen alleen Woo-verzoeken behandelen die gaan over het beleid van GGD IJsselland. Het verzoek moet ook gaan om informatie die wij zelf beschikbaar hebben, zoals documenten of fotomateriaal. Een Woo-verzoek is ook niet bedoeld voor het beantwoorden van vragen over jouw persoonlijke situatie. Je kunt de wet nalezen op de website overheid.nl

Woo-verzoek indienen

Je kunt je verzoek op drie manier indienen.

 1. Woo-contactformulier
 2. Telefonisch bij de contactpersoon WOO via 038 - 428 14 03
 3. Per post:
  GGD IJsselland
  t.a.v. WOO
  Postbus 1453
  8001 BL Zwolle

Wat staat er in je Woo-verzoek

Om je Woo verzoek goed te kunnen behandelen hebben we de volgende informatie nodig:

 • Eigen contactgegevens, zoals naam, mobiel telefoonnummer en e-mailadres
 • Onderwerp of document waarover het gaat
 • Eventueel datum en tijd waarover de vraag gaat

Behandeling van je verzoek

Je krijgt in principe binnen 4 weken een reactie op een Woo-verzoek. Deze termijn kan met 2 weken worden verlengd. In dat geval krijg je op tijd een bericht met de reden waarom het langer duurt. Soms hebben we nog meer tijd nodig om alle informatie te beoordelen. Dan maken we afspraken over de afhandeling.

Krijg je niet binnen deze termijn een besluit op je verzoek? Dan kun je een bezwaarschrift indienen. Dat bezwaarschrift dien je in via:

Dagelijks bestuur GGD IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Doorzendplicht

Het kan gebeuren dat wij de informatie niet hebben. In sommige gevallen sturen we een Woo-verzoek door. Dat doen we als we weten dat een andere organisatie deze informatie wel heeft én de organisatie valt onder de Wet open overheid. Dit heet de doorzendplicht. We laten het je weten als we je verzoek doorsturen.
 

Afwijzen van je verzoek

We kunnen je verzoek afwijzen en besluiten om bepaalde informatie niet openbaar te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven. 

Het kan ook gebeuren dat we documenten alleen deels openbaar maken. Dan wordt bijvoorbeeld een bijlage met financiële informatie onleesbaar gemaakt. We leggen daarna in het Woo-besluit aan je uit waarom we (delen van) de informatie niet openbaar maken.

Ben je het niet eens met het besluit? Dan kun je hiertegen binnen zes weken per brief of digitaal bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland.

Contact

Wil je meer informatie of heb je vragen over de Wet open overheid voor onze organisatie? Stuur dan een e-mail naar woo@ggdijsselland.nl of vul het Woo-contactformulier in.

Als je hulp nodig hebt bij het formuleren van jouw verzoek dan kun je contact opnemen met Han Claus, contactpersoon WOO van GGD IJsselland. Telefonisch bereikbaar op werkdagen via 038 428 14 03 of mail naar h.claus@ggdijsselland.nl.  

Openbare documenten

Ga direct naar de overzichtpagina met de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur en andere openbare beleidsdocumenten.
 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.