Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Privacy Forensische taken en privacy

Forensische taken en privacy


Waarom verwerken we je gegevens?

We verwerken jouw gegevens op basis van een overeenkomst met politie en justitie ten behoeve van de uitvoering van hun taken op grond van het wetboek van strafrecht en strafvordering en de Wegenverkeerswet.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

We verwerken gegevens voor medische advisering in het kader van arrestantenzorg, letsel- en zedenzaken. Maar ook voor de uitvoering van bloedproeven en DNA-afname.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Medische dossiers en gegevens bewaren we tenminste 15 jaar. Daarna vernietigen we ze.

Delen we je gegevens met derden?

We delen (beperkt) jouw gegevens alleen met je toestemming met politie en justitie.
De Forensisch geneeskundigen van GGD IJsselland hebben een medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

We krijgen wanneer noodzakelijk informatie van derden (zoals behandelaars), maar alleen met schriftelijke toestemming van de betrokkene. Deze informatie is bijvoorbeeld nodig om letselrapportages op te kunnen stellen.
 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.