Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Privacy Infectieziektebestrijding en seksuele gezondheid en privacy

Infectieziektebestrijding, seksuele gezondheid en privacy


Waarom verwerken we je gegevens?

De teams van GGD IJsselland die zich met Infectieziektebestrijding bezighouden verwerken persoonsgegevens op basis van hun taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 6.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

De teams Infectieziektebestrijding verwerken gegevens van personen in onze regio die lijden aan of risico lopen op bepaalde ernstige infectieziekten of die vragen hebben over infectieziekten.
Dit doen we voor de volgende doelen:

 • De opsporing van de bron van ziekte(n)
 • Surveillance: verzamelen van gegevens over het vóórkomen van infectieziekten
 • Onderzoek naar contacten van de patiënt
 • Voorlichting aan de patiënt
 • Voldoen aan de wettelijke meldingsplicht bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en RIVM
 • Begeleiden van patiënt en familie
 • Diagnostiek en behandeling (zoals van seksueel overdraagbare aandoeningen, tuberculose, Hepatitis B)

Naast de medische doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, gebruiken we (contact)gegevens onder andere voor:

 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Beantwoorden van vragen via een webformulier
 • Om contact op te kunnen nemen

Hoelang bewaren we je gegevens?

De bewaartermijn verschilt per taak die wij uitvoeren. Hieronder volgt een opsomming.

 • Hepatitis B-vaccinatie: tenminste 15 jaar
 • Meldingen infectieziekten: meldingen 5 jaar, behandelingsgegevens tenminste 15 jaar
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA): 15 jaar
 • TBC: Medische dossiers bewaren we tenminste 15 jaar en vernietigen we daarna. Medische dossiers van patiënten die actieve tuberculose hebben gehad worden levenslang bewaard.

Delen we je gegevens met derden?

Dat doen we maar niet standaard en alleen de gegevens die noodzakelijk zijn. We delen je gegevens met medebehandelaars en laboratoria. Als het om financiële gegevens en afhandeling daarvan gaat delen we beperkt gegevens met de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de melding of diagnose delen we je gegevens met het RIVM, NVWA, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, andere betrokken GGD’en, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en in bepaalde gevallen de werkgever. In principe gebeurt dit met toestemming van de cliënt tenzij het een wettelijke verplichting is gegevens door te geven in het kader van meldingsplicht infectieziekten.
Medewerkers van de teams Infectieziektebestrijding hebben een medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

We krijgen gegevens over (meldingsplichtige) infectieziektes van meldingsplichtige instanties.
 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.