Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Privacy  Infectieziektebestrijding en seksuele gezondheid en privacy

Infectieziektebestrijding, seksuele gezondheid en privacy

Waarom verwerken we je gegevens?

De teams van GGD IJsselland die zich met Infectieziektebestrijding bezighouden verwerken persoonsgegevens op basis van hun taken uit artikel 6 van de Wet publieke gezondheid.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

De teams Infectieziektebestrijding verwerken gegevens van personen in onze regio die lijden aan of risico lopen op bepaalde ernstige infectieziekten of die vragen hebben over infectieziekten. Dit doen we voor de volgende doelen:

 • De opsporing van de bron van ziekte(n);
 • surveillance: verzamelen van gegevens over het vóórkomen van infectieziekten;
 • onderzoek naar contacten van de patiënt;
 • voorlichting aan de patiënt;
 • voldoen aan de wettelijke meldingsplicht bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en RIVM;
 • begeleiden van patiënt en familie;
 • diagnostiek en behandeling (zoals van seksueel overdraagbare aandoeningen, tuberculose, Hepatitis B).

Naast de medische doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, gebruiken we (contact)gegevens onder andere voor:

 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Beantwoorden van vragen via een webformulier
 • Om contact op te kunnen nemen

Hoelang bewaren we je gegevens?

De bewaartermijn verschilt per taak die wij uitvoeren.

 • Hepatitis B-vaccinatie: tenminste 20 jaar
 • Meldingen infectieziekten: meldingen 5 jaar, behandelingsgegevens tenminste 20 jaar
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA): 20 jaar
 • TBC: Medische dossiers bewaren we tenminste 20 jaar en vernietigen we daarna. Medische dossiers van patiënten die actieve tuberculose hebben gehad worden levenslang bewaard.
 • Corona-vaccinatie: 20 jaar
 • Corona-testuitslag: positieve testuitslagen bewaren we 1 jaar en negatieve testuitslagen bewaren we 4 weken

Delen we je gegevens met derden?

Dat doen we, maar niet standaard en alleen de gegevens die noodzakelijk zijn. We delen je gegevens met medebehandelaars en laboratoria. Als het om financiële gegevens en afhandeling daarvan gaat delen we beperkt gegevens met de zorgverzekeraar.

Afhankelijk van de melding of diagnose delen we je gegevens met het RIVM, NVWA, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, andere betrokken GGD’en, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en in bepaalde gevallen de werkgever. In principe gebeurt dit met toestemming van de cliënt tenzij het een wettelijke verplichting is gegevens door te geven in het kader van meldingsplicht infectieziekten.

Medewerkers van de teams Infectieziektebestrijding hebben een medisch beroepsgeheim.

De GGD'en hebben alle positieve COVID-19-testresultaten – februari 2020 t/m februari 2023 – anoniem gedeeld met het Zorginstituut. Het Zorginstituut doet onderzoek naar de zorgkosten als gevolg van de nazorg bij COVID-19-besmettingen. Zij kijkt hoe de zorg aangepast kan worden. Om dit onderzoek te kunnen doen heeft het Zorginstituut aan alle GGD'en gevraagd welke positieve COVID-19-testuitslagen er zijn geweest in de periode februari 2020 t/m februari 2023. Op grond van de wet, moet het Zorginstituut deze gegevens ontvangen, anders kan zij haar werk niet doen. Alle positieve COVID-19- testuitslag uit de periode februari 2020 t/m februari 2023 zijn daarom verstrekt aan het Zorginstituut. Meer informatie valt te lezen in de privacyverklaring landelijke capaciteit bron- en contactonderzoek (BCO) van GGD GHOR en de privacyverklaring van het Zorginstituut.

Welke gegevens krijgen we van derden?

We krijgen gegevens over (meldingsplichtige) infectieziektes van meldingsplichtige instanties.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.