Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Privacy  Tip of klacht en privacy

Je tip voor of klacht en privacy


Waarom verwerken we je gegevens?

We verwerken je gegevens omdat je een tip of klacht naar ons hebt verzonden. In het geval van een klacht baseren we ons op de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg) en de Awb (Algemene wet bestuursrecht).

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

We verwerken je gegevens om je tip of klacht in behandeling te kunnen nemen.

Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens omtrent je klacht maximaal twee jaar.

Delen we je gegevens met derden?

Nee. Als de klacht aanleiding geeft voor het betrekken van externen delen we je gegevens alleen met jouw toestemming.

Welke gegevens krijgen we van derden?

Geen.
 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.