Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Privacy  Maatschappelijke zorg en privacy

Maatschappelijke zorg en privacy

Waarom verwerken we je gegevens?

Voor Team VIA, Team Zwerfjongeren, Hygiënische probleemhuishoudens en de Sluitende aanpak in het kader van personen met verward gedrag verwerken je gegevens in het kader van taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Met betrekking tot het verkennend onderzoek vanuit de Wet verplichte GGZ geldt dat deze wet de basis is voor de verwerking van gegevens. Voor dit onderdeel is er de aparte webpagina ‘Wet verplichte GGZ’.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Het Meldpunt Maatschappelijke Zorg ontvangt meldingen over mensen van wie de omgeving denkt dat het niet goed gaat. Denk hierbij aan zorgmijders, mensen met een vervuild huishouden en zwerfjongeren. We verzamelen dan informatie om cliëntgericht de juiste vorm van hulp in te kunnen zetten, hetzij door onszelf, hetzij bij een andere partij.

Naast bovenstaande doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, gebruiken we (contact)gegevens onder andere voor:

 • beantwoorden van vragen via een webformulier;
 • om contact op te kunnen nemen

Hoelang bewaren we je gegevens?

Dossiers en gegevens waarbij er sprake is van een traject bewaren we conform de Wmo 15 jaar na de laatste correspondentie. Daarna vernietigen we ze.

Delen we je gegevens met derden?

Het kan voorkomen dat we je gegevens delen met je huisarts en de organisatie waarnaar je eventueel wordt doorverwezen.

Welke gegevens krijgen we van derden?

Bij een melding krijgen we doorgaans gegevens van de melder of betrokken hulpverleners. Welke gegevens we krijgen is afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan gegevens als:

 • voor- en achternaam
 • contactgegevens 
 • verblijfsplaats
 • geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • geslacht
 • huisarts
 • voor- en achternaam melder en relatie tot cliënt
 • contactgegevens melder
 • gegevens op het gebied van bijvoorbeeld psychiatrie, verslaving, verstandelijke beperking, somatiek, vervuiling, huisvesting, financiële situatie, justitie en overlast

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.