Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Privacy Mijn kind en privacy

Mijn kind en privacy


Waarom verwerken we je gegevens?

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland verwerkt persoonsgegevens op basis van haar taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 5.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland verwerkt persoonsgegevens met het doel alle kinderen in de regio individueel en als groep te ondersteunen bij het gezond opgroeien vanuit sociaal-medisch perspectief. Collectieve gegevensgebruiken we anoniem voor beleidsadvisering. Op de webpagina over de jeugdgezondheidszorg staat op welke manier we ons werk doen.

De gegevens van individuele kinderen verwerken we in het digitale kinddossier. Een verlengstuk daarvan is het online ouderportaal Mijn Kinddossier, waar de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen tot 12 jaar zelf op kunnen inloggen.

Naast de medische doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, gebruiken we (contact)gegevens van kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) onder andere voor:

  • Verzenden van digitale informatiebrieven
  • Beantwoorden van vragen van kinderen en/of ouder(s)/verzorger(s) via een webformulier
  • Verzenden van sms-jes als herinnering voor een afspraak
  • Om contact op te kunnen nemen of om kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) uit te nodigen en voor ouders die zich hebben aangemeld voor de cursus borstvoeding

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland verwerkt persoonsgegevens als kinderen in zorg zijn bij GGD IJsselland. De meeste gegevens krijgen we van de ouder(s)/verzorger(s) en/of het kind zelf.

Hoelang bewaren we je gegevens?

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland bewaart persoonsgegevens tot mensen de leeftijd van 34 jaar hebben bereikt (15 jaar bewaarplicht na afloop zorg Jeugdgezondheidszorg op 18-jarige leeftijd). Dit is de wettelijke termijn.
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland draagt (alleen na toestemming) persoonsgegevens over aan een andere GGD (bij verhuizing naar andere regio). Er is dan sprake van overdracht van zorg en dossier.

Delen we je gegevens met derden?

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland deelt relevante gegevens alleen met andere hulpverleners of leerkrachten wanneer dat echt nodig is op basis van zorgen en signalen. Dit gebeurt met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en/of de jongere zelf. Er kunnen echter redenen zijn waarom hiervan toch wordt afgeweken, bijvoorbeeld in het geval van (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling. Dit heeft dan een wettelijke basis.
Heb je toestemming gegeven voor het delen van bepaalde gegevens? Je kunt zelf bepalen of je deze op een later moment weer wilt intrekken.
We informeren het RIVM over jeugdvaccinaties die we een kind hebben gegeven. Dit geldt ook voor de hielprik en gehoortest die we bij jonge baby’s doen.
Medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg hebben een medisch beroepsgeheim.

Welke gegevens krijgen we van derden?

De GBA (gemeentelijke basisadministratie) levert ons NAW-gegevens aan, zodra een kind wordt geboren of nieuw in onze regio komt wonen.
We ontvangen informatie waar een kind op school zit van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
Vaccinatiegegevens en gegevens voor de hielprik ontvangen we van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
 

Dossiers via beveiligde verbinding

Als een kind verhuist naar een andere regio of naar school gaat in een andere regio, dragen we zijn zorgdossier over aan de organisatie voor jeugdgezondheidszorg in die regio. Soms is dat ook het geval als een kind vier jaar wordt. Hiervoor vragen we toestemming aan de ouder(s) en/of het kind zelf. Deze dossieroverdracht tussen organisaties voor jeugdgezondheidszorg loopt via de beveiligde verbinding van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit is veiliger en efficiënter dan per post of per e-mail.

Ook de uitwisseling van vaccinatiegegevens (in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma) tussen organisaties voor jeugdgezondheidszorg en het RIVM verloopt via het Landelijk Schakelpunt. Hetzelfde geldt voor de opdracht voor de uitvoering van de hielprik (Hielprikscreening). Het RIVM coördineert deze preventieprogramma’s en zorgt voor het oproepen van de kinderen en de landelijke registratie via het Landelijk Schakelpunt.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.