Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Privacy Mijn leefomgeving en privacy

Mijn leefomgeving en je privacy


Waarom verwerken we je gegevens?

De teams van GGD IJsselland die zich met Milieu en Gezondheid bezighouden verwerken persoonsgegevens op basis van hun taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 2.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Na jouw melding van gezondheidsklachten in relatie tot het milieu verwerken we je gegevens om je te kunnen adviseren.

Naast de medische doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, gebruiken we (contact)gegevens onder andere voor:
•    Voor het mailen van een nieuwsbrief
•    Beantwoorden van vragen via een webformulier
•    Om contact op te kunnen nemen

Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens zolang dat nodig is om onze taak te kunnen vervullen.

Delen we je gegevens met derden?

We delen je gegevens afhankelijk van de situatie (met jouw toestemming) met woningstichtingen, gemeenten en een medisch milieukundige.

Welke gegevens krijgen we van derden?

Geen.
 

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.