Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Privacy  Mijn leefomgeving en privacy

Mijn leefomgeving en je privacy

Waarom verwerken we je gegevens?

Het team van GGD IJsselland dat zich met Milieu en Gezondheid bezighoudt verwerkt persoonsgegevens op basis van de taken uit artikel 2 van de Wet publieke gezondheid.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Nadat je een melding hebt gedaan van gezondheidsklachten die zijn mogelijk zijn ontstaan door jouw woon- of leefomgeving verwerken we je gegevens om je te kunnen adviseren.

Naast de gezondheidskundige doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, gebruiken we (contact)gegevens onder andere voor:

  • Voor het mailen van een nieuwsbrief
  • Beantwoorden van vragen via een webformulier
  • Om contact op te kunnen nemen

Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens zolang dat nodig is om onze taak te kunnen vervullen.

Delen we je gegevens met derden?

We delen je gegevens, met jouw toestemming,  met woningstichtingen, gemeenten, Omgevingsdienst en huisarts.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.