Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op:  Professionals

Nieuwe Bestuursagenda GGD en gemeenten: ‘Gezond Samen Leven’

Op 19 april 2023 heeft het algemeen bestuur van GGD IJsselland de agenda publieke gezondheid voor de periode 2023 tot 2027 vastgesteld. Met deze nieuwe Bestuursagenda ‘Gezond Samen Leven’ werken GGD IJsselland en de 11 gemeenten verder aan het bevorderen en beschermen van gezondheid van alle inwoners in de regio IJsselland. De nieuwe agenda bouwt voort op de agenda van de afgelopen jaren. Versterken van preventie en het bevorderen van gezondheid vanuit het  concept van positieve gezondheid staat hierin centraal.

Regionale agenda sluit aan bij landelijke ontwikkelingen

De gemeenten in IJsselland stellen voor iedere bestuursperiode een regionale agenda publieke gezondheid op. Deze Bestuursagenda beschrijft de gezamenlijke ambitie en voornemens van de 11 gemeenten in IJsselland en vormt de leidraad voor de regionale samenwerking en uitvoering door GGD IJsselland. Bij de afronding van de vorige bestuursperiode is vastgesteld dat er veel werk is verzet, maar dat de beweging die gemeenten voor ogen hebben niet in één bestuursperiode gerealiseerd kan worden. De landelijke ambities uit het integraal zorgakkoord (IZA) onderstrepen bovendien de noodzaak van de ingezette beweging. Het versterken van gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen vanuit een brede blik op gezondheid, informatie gestuurd werken en het samenwerken in netwerken is belangrijker dan ooit.

Positieve gezondheid

De benadering van positieve gezondheid stelt een betekenisvol leven van mensen centraal en richt zich op veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen van mensen. Deze omslag in denken en doen betekent minder voorschrijven om ziekte te voorkomen, maar vooral het ondersteunen van behoeften en wensen van mensen zelf in de dingen die hun leven betekenisvol maakt. Deze benadering wordt steeds meer zichtbaar in gemeenten, bij de GGD en andere organisaties. In alle inhoudelijke thema’s van de agenda kiezen we daarom voor een aanpak waarin veerkracht en eigen regie centraal staat.

Actuele gezondheidsthema’s

De komende jaren wordt dus verder gewerkt aan de thema’s uit voorgaande jaren:

  • het gezond en kansrijk opgroeien van jongeren,
  • gezond ouder worden,
  • mentale gezondheid en
  • een gezonde en duurzame leefomgeving.

Tevens werken we aan een gezonde sociale basis, ofwel het creëren van randvoorwaarden waarmee inwoners (zo nodig met ondersteuning) eigen regie kunnen voeren op hun eigen leven en de gelijke kansen op gezondheid worden vergroot.

Deze vijf inhoudelijke thema’s zijn nog steeds relevant en sluiten bovendien goed aan bij de nieuwe opgaven die op gemeenten afkomen.

Aan de slag

De Bestuursagenda is een strategisch document met als doel verbindingen te leggen en samenwerking en samenspel te organiseren. Een integrale benadering van gezondheid, zorg en welzijn staat centraal. GGD IJsselland coördineert de uitvoering. De uitvoering van de agenda heeft een programmatische aanpak, hierbij wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld en uitgevoerd. Daarmee is het mogelijk om de uitwerking bij te sturen op actuele ontwikkelingen.

Lees de Bestuursagenda ‘Samen Gezond Leven’

Lees hier de Digitaal Toegankelijke versie van de Bestuursagenda.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.