Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: ProfessionalsZorginstellingen Infectieziekte melden

Infectieziekte melden

Instellingen moeten in bepaalde gevallen infectieziekten melden bij de GGD. Dit staat in artikel 26 van de Wet publieke gezondheid. Artikel 26 is bedoeld voor instellingen waar groepen mensen wonen of verblijven die kwetsbaar zijn voor infectieziekten. Besmettelijke ziekten kunnen voor deze groepen ernstige gevolgen hebben.

Welke instellingen moeten melden?

 • Verpleeg- en verzorgingshuizen;
 • Ziekenhuizen;
 • Instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking;
 • Asielzoekerscentra;
 • Opvang voor dak- en thuislozen;
 • Residentiële jeugdinrichtingen.

Wat moet er gemeld worden?

Een ongewoon aantal zieken met:

 • Maag- en darmklachten (zoals diarree en braken);
 • Geelzucht;
 • Huidaandoeningen (zoals vlekjesziekten of krentenbaard);
 • Andere ernstige infecties (zoals hersenvliesontsteking of luchtweginfecties).

Wat doet GGD IJsselland?

De afdeling infectieziekten van GGD IJsselland werkt aan het voorkómen, bestrijden en opsporen van infectieziekten. Dit gebeurt door:

 • Vaccineren (inenten);
 • Voorschrijven medicatie;
 • Contactonderzoek: opsporen van personen die met de besmette patiënt in aanraking zijn geweest;
 • Brononderzoek: opsporen van de bron van de besmetting;
 • Voorlichten en adviseren over de preventie en risico’s van infectieziekten;
 • Begeleiden van patiënt en familie.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.